Nguyên nhân Thi hành án không xác minh, phong tỏa được tài khoản của con nợ

Người phải thi hành án (con nợ) luôn tìm mọi cách lẩn tránh, tẩu tán tài sản, tài khoản để không bị cơ quan thi hành án phát hiện phong tỏa, cưỡng chế. Chấp hành viên sẽ không thể xác minh được điều kiện cũng như phong tỏa tài khoản của người phải phải thi hành án nếu áp dụng quy trình một cách máy móc các nghiệp vụ như quy định tại khoản 4 Điều 44 và điều 67 Luật thi hành án dân sự sửa đổi năm 2014.

 

Trong quá trình triển khai nghiệp vụ xác minh điều kiện thi hành án thực tế, chấp hành viên đã không xác minh được bởi hai nguyên nhân sau:

Xác minh trực tiếp: 

Khi Chấp hành viên đến xác minh trực tiếp tài khoản tại các ngân hàng, các cán bộ tín dụng đã dùng các nghiệp vụ nhằm kéo dài, lé tránh không muốn cung cấp thông tin ngay cho cơ quan thi hành án, đồng thời họ cũng tìm cách thông báo cho người phải thi hành án nhằm rút tiền, chuyển dịch sang tài khoản khác…Nên thời điểm ngân hàng cung cấp thì số dư tài khoản cũng không còn. Nguyên nhân số dư không còn là do chính cán bộ ngân hàng đã tiếp tay, thông báo cho người phải thi hành án thực hiện hành vi tẩu tán, chuyển dịch tài sản.

Xác minh bằng đường công văn

Khi thi hành án xác minh qua đường công văn thì thông tin về tài khoản của người phải thi hành án gần như là không có; bởi lẽ, ngay cả thời điểm nhận công văn trong tài khoản vẫn có số dư, nhưng ngân hàng vẫn dùng các nghiệp vụ để thông báo hoặc cho người được thi hành án rút tiền, hoặc chuyển dịch sang tài khoản khác. Do đó, nếu chấp hành viên xác minh thông tin qua đường công văn gần như không bao giờ có số dư trong tài khoản của người phải thi hành án.

    Một nguyên nhân khác mà Chấp hành viên không thể thực hiện xác minh cũng như phong tỏa thành công là: ngay cả khi Ngân hàng thông báo cho Chấp hành viên trong tài khoản của người phải thi hành án có số dư, tuy nhiên trước khi Chấp hành viên ra Quyết định bảo đảm hoặc cưỡng chế và Quyết định đó đến được tay ngân hàng thì số dư trong tài khoản cũng đã bị rút hết.
    Trên đây là một nguyên nhân cơ bản và rất phổ biến mà nhiều các Chấp hành viên không thể thực hiện xác minh cũng như phong tỏa được tài khoản của con nợ. Chỉ bằng cách các Chấp hành viên phải biết vận dụng các nghiệp vụ thi hành án đúng luật nhưng phải linh hoạt, không máy móc và quyết liệt thì mới mang lại kết quả. Nếu không, các ngân hàng, người phải thi hành án có thể lợi dụng những kẽ hở của luật thi hành án, lợi dụng nghiệp vụ non kém của chấp hành viên để qua mặt, chống đối không thi hành bản án mà cơ quan pháp luật đã tuyên.

bám trái
bảm phải