Ba nguyên nhân chủ quan quan trọng của doanh nghiệp dẫn đến nợ khó đòi

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến phát sinh nợ khó đòi, nhưng có 3 nguyên nhân cơ bản dưới đây xuất phát từ chính doanh nghiệp chúng ta:

 

-          Doanh nghiệp chạy theo doanh thu, sản lượng: trong quá trình sản xuất kinh doanh,  Doanh nghiệp chỉ quan tâm và chú trọng làm thế nào để tăng nhanh doanh thu, đẩy mạnh sản lượng và xem nhẹ phương thức và điều kiện thanh toán do đó công tác thu hồi vốn sau này gặp rất nhiều vấn đề phức tạp, khó khăn.

-         Doanh nghiệp không đề cao công tác kiểm tra, xác minh thông tin  khách hàng trước khi hợp tác: Có rất nhiều các giao dịch kinh tế hiện nay được xác lập dựa trên sự quen biết và thông qua các mối quan hệ không rõ ràng, do đó khi hợp tác những nguyên tắc, quy định đặt ra sẽ thường bỏ qua, không áp dụng. Nhất là việc thẩm tra, xác minh tình hình hoạt động, khả năng tài chính của đối tác thường các Doanh nghiệp không đặt ra. Khi gặp vấn đề về thu hồi vồn, những mối quan hệ trước đây sẽ không có vai trò và không thể tác động để khách hàng thanh toán tiền.

-          Sự quản lý lỏng lẻo đối với cán bộ phòng kinh doanh, cán bộ  phụ trách trực tiếp: Chính nhận thức, trình độ chuyên môn của cán bộ phụ trách trực tiếp thu hồi nợ và đặc biệt là sự quản lý lỏng lẻo từ phía Doanh nghiệp đã tạo cơ hội để nhân viên kinh doanh, cán bộ phụ trách trực tiếp bật đèn xanh cho khách hàng, để khách hàng lợi dụng sự sơ hở, tận dụng những điểm yếu để cố tình kéo dài không thanh toán nợ.

hãy liên hệ cho chúng tôi để tìm hiểu về dịch vụ tư vấn thu nợ của công ty khi doanh nghiệp gặp phải một trong những giấu hiệu trên.

bám trái
bảm phải