Ba yếu tố giúp doanh nghiệp tránh được nợ xấu, nợ khó đòi

Công nợ phải thu của doanh nghiệp luôn tiềm ẩn nguy cơ trở thành nợ xấu, nếu doanh nghiệp không có giải pháp quản trị nó hiệu quả. DFC cung cấp một số kinh nghiệm đúc rút từ quá trình xử lý nợ của mình giúp doanh nghiệp hạn chế được tình hình nợ xấu, nợ khó đòi của Quý doanh nghiệp.

 yếu tố giúp doanh nghiệp tránh được nợ xấu khó đòi


Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn như hiện nay, việc các doanh nghiệp bị nợ đọng hay bị các bạn hàng chiếm dụng vốn là điều không tránh khỏi.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm xử lý nợ của Công ty thu nợ DFC để tránh các khỏan nợ không trở thành nợ xấu, nợ khó đòi, các doanh nghiệp chúng ta phải kiểm soát được ba yếu tố quan trọng sau:

        Một là: Nắm bắt chắc chắn về tính pháp lý hồ sơ công nợ,

        Hai là: Cập nhật được tình hình hoạt động, khả năng thanh toán của khách nợ,

        Ba là: Đánh giá được thiện chí thanh toán của khách nợ.

Nếu phát sinh một trong ba vấn đề trên gây bất lợi cho doanh nghiệp, chúng ta phải tiến hành khắc phục và có biện pháp hành động ngay.

Trên thực tế, với tâm lý chung của doanh nghiệp là sợ bị phiền hà, rắc rối; sợ tốn kém chi phí và thậm chí sợ mất uy tín với bạn hàng, đối tác; nên chỉ khi nào công nợ thực sự khó khăn, các doanh mới nhờ đơn vị thứ ba can thiệp. Khi đó, sự việc đã trở nên khó khăn, phức tạp hơn nhiều. Nguy cơ khả năng không thu hồi được vốn là rất cao vì khách nợ đã không còn tài sản.

Do vậy, theo quan điểm của công ty thu nợ DFC điều quan trọng là các doanh nghiệp luôn phải kiểm soát được các vấn đề nêu trên, trong trường hợp không kiểm soát được, doanh nghiệp chúng ta phải nhanh chóng có biện pháp hoặc là nhờ đơn vị thu nợ chuyên nghiệp hoặc nhờ cơ quan pháp luật can thiệp để tránh tình trạng khoản nợ biến thành nợ xấu, nợ khó đòi không có khả năng thu.

 

bám trái
bảm phải