Bên mua hàng viện lý do là hàng hóa kém chất lượng nên không chịu thanh toán số tiền còn lại cho bên bán có đúng không?


 Có rất nhiều nguyên nhân bên mua viện dẫn ra để chậm hoặc không thanh toán tiền hàng còn lại cho bên bán. Nhưng nguyên nhân do hàng hóa kém chất lượng sẽ là một trong những nguyên nhân trầm trọng nhất mà bên bán phải đối mặt, giải quyết với bên mua.

Nếu gặp phải trường hợp này, bên bán cần bình tĩnh kiểm tra những vấn đề sau:

Bên mua cho rằng hàng hóa kém chất lượng là  dựa vào tiêu chí nào, có căn cứ vào hợp đồng không?

Thời hạn khiếu nại về chất lượng là sau bao lâu kể từ thời điểm giao hàng?

Khi phát hiện hàng hóa kém chất lượng bên mua có lập biên bản kiểm tra hàng hóa tại chỗ và thông báo bằng văn bản cho bên bán không?

Trường hợp, tất cả những vấn đề trên đều không có thì việc bên mua viện dẫn lý do hàng hóa kém chất lượng để không thanh toán tiền hàng là hoàn toàn sai.

Ngược lại, bên bán phải sắp xếp làm việc cùng bên mua kiểm tra thực tế việc hàng hóa kém chất lượng là do lỗi ở đâu, thời điểm nào, quyền khiếu nại về chất lượng có còn không, trách nhiệm thuộc về ai…? để hai bên cùng khắc phục tháo gỡ, chứ không hoàn toàn đổ lỗi cho chất lượng của hàng hóa kém mà không thanh toán tiền hàng trong khi hàng hóa đã được bên mua nhận hàng và đã sử dụng hoặc được lưu thông, trao đổi.

bám trái
bảm phải