Biện pháp thu hồi nợ

 • Chế định phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

  Chế định phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

  Hiện nay, chế định này ngày càng được các bên sử dụng nhiều hơn như một biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi của mình trong các quan hệ hợp đồng hợp tác kinh tế.

 • Trình tự thủ tục tố tụng tại Tòa án

  Trình tự thủ tục tố tụng tại Tòa án

  Để tiền hành khởi kiện vụ án, Công ty DFC cũng như khách hàng phải chuẩn bị các công việc sau: Công ty thu nợ DFC tiến hành các thủ tục tố tụng tại toà án, thực hiện áp dụng các nghiệp vụ thu nợ

 • Thủ tục yêu cầu tuyên phá sản

  Thủ tục yêu cầu tuyên phá sản

  Làm thủ tục yêu cầu một doanh nghiệp tuyên bố phá sản là điều hoàn toàn không mong muốn với tất cả các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp để giải quyết hiệu quả tranh chấp, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng khi thu hồi nợ trong trường hợp khách nợ lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán thì đây là biên pháp không thể không thực hiện.

 • Những điểm cần lưu ý khi giải quyết án kinh doanh thương mại

  Về nguyên tắc, việc thụ lí vụ án kinh doanh, thương mại cũng giống như các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, lao động. Tuy nhiên, xuất phát từ đặc thù của quan hệ pháp luật tranh chấp mà việc thụ lí giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại có những lưu ý riêng như sau

 • Thủ tục làm Đơn yêu cầu tuyên bố phá sản

  a, Điều kiện để làm đơn yêu cầu tuyên bố phá sản: Căn cứ luật phá sản: Khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì các chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần đều có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

 • Trình tự tố tụng tại Trung tâm trọng tài

  Về trình tự, thủ tục giải quyết thông qua Trung tâm trọng tài về cơ bản giống với trình tự giải quyết tại Tòa án. Tuy nhiên có một số bất cập khi giải quyết thông qua Trung Tâm trọng tài như sau:

 • Khái quát về việc khởi kiện thu hồi nợ khó đòi

  Khởi kiện là biện pháp cuối cùng mà DFC buộc phải sử dụng sau khi đã áp dụng các nghiệp vụ thương lượng, hòa giải nhưng không thành công trong công tác thu hồi nợ.

 • Khởi kiện hiệu quả khi nào

  Để giải quyết việc khởi kiện nhanh chóng,hiệu quả. Ngoài 3 yếu tố quan trọng đó là: tính pháp lý của hồ sơ, năng lực của người tham gia tranh tụng, sự phối hợp tác nghiệp với Tòa án. Người khởi kiện cần linh hoạt trong việc xác định mục đích và yêu cầu khởi kiện.

 • Khi nào cần khởi kiện:

  Khi nào cần khởi kiện, điều kiện khởi kiện

 • Khởi kiện ra Tòa án có thương lượng đàm phán được không?

  Ngày nay có quá nhiều tranh chấp phải giải quyết bằng con đường tố tụng tại Tòa án hoặc Trung tâm Trọng tài thương mại. Một điều đáng bàn cho các bên phải giải quyết bằng phương pháp này là các bên không thể nối lại đàm phán với nhau được bởi vì quan hệ đối tác đã bị ảnh hưởng, uy tín của hai bên đã bị phương hại

 • Một số trường hợp không nên thương lượng hòa giải thu nợ

  Chúng ta biết rất rõ vai trò tác dụng của việc thương lượng trong thu nợ. Vì thương lượng thu nợ vừa có kết quả cao nhất nhưng lại bảo đảm không mất uy tín, quan hệ hợp tác hai bên. Tuy nhiên, không vì thế, bằng mọi giá chúng ta buộc phải thương lượng đàm phán với khách nợ.

 • Các yêu cầu cơ bản khi tham gia hòa giải

  Để đạt được thành công trong quá trình thương lượng hòa giải một vấn đề nào đó quả là không đơn giản, nó đòi hỏi phải có phương pháp đúng. Người luật sư cũng phải là người nắm được phương pháp hoặc đứng ra làm trung gian hòa giải giúp cho các bên đi đến sự thỏa thuận. Luật sư giỏi là Luật sư giúp hai bên đạt được sự thỏa thuận mà trong phạm vi có thể, vừa đáp ứng lợi ích chính đáng của cả hai bên, vừa giải quyết các lợi ích đối kháng một cách công bằng, lại là thỏa thuận lâu bền và có tính đến lợi ích cộng đồng. Việc giải quyết các vấn đề phải có hiệu quả và phải cải thiện hay ít ra không làm phương hại đến quan hệ giữa hai bên.

 • Một số nguyên tắc cơ bản của thương lượng hòa giải

  - Phải dựa trên sự tự do ý chí của các bên tranh chấp Lựa chọn phương pháp giải quyết tranh chấp bằng thương lượng hòa giải đã thể hiện tính tự nguyện cao độ của các bên. Do vậy, mọi tác động đến sự tự do ý chí của các bên như cưỡng ép, lừa dối hay nhầm lẫn đều không thể hiện đầy đủ tính tự nguyện của các bên. Phương án hòa giải mà Luật sư xây dựng không được trái với nguyên tắc này.

 • Tại sao bạn nên sử dụng biện pháp hòa giải khi thu nợ?

  Trong rất nhiều các phương thức giải quyết thu hồi nợ hiện có, câu hỏi đặt ra là tại sao bạn nên cân nhắc tới phương pháp hòa giải?

 • Đàm phán thương lượng để thu nợ khó đòi tại dfc

  Đàm phán thương lượng để thu nợ khó đòi tại dfc

  Những thuận lợi khi thu nợ khó đòi bằng phương pháp thương lượng đàm phán các doanh nghiệp nên sử dụnghán thương lượng .

 • Khái quát về việc thương lượng hòa giải

  Khái quát về việc thương lượng hòa giải

  Đàm phán thương lượng trong thu nợ là cách thức mà tất cả các doanh nghiệp, tổ chức đều đã tiến hành khi thu nợ. Tuy nhiên đàm phán thu nợ hiệu quả lại là một công việc rất khó và rất khác biệt so với tất cả các nghiệp vụ thương lượng khác.

 • Thương lượng hòa giải hiệu quả khi nào

  Thương lượng hòa giải hiệu quả khi nào

  Trong trường hợp hồ sơ công nợ của Quý khách hàng vẫn còn đầy đủ thì chúng ta nên dùng biện pháp thương lượng đàm phán với khách nợ để yêu cầu họ thanh toán, tất nhiên chúng ta không thể thương lượng dưới hình thức "cải lương, thỏa hiệp", "quá mềm mỏng". Chúng ta phải kết hợp giữa việc thương lượng với tạo ra sức ép để buộc khách nợ phải thanh toán

 • Khi nào phải thương lượng hòa giải

  Tiến hành thương lượng hòa giải, điều kiện khi tiến hành thương lượng hòa giải

 • Thế nào là thương lượng hòa giải

  Để giải quyết và thu hồi công nợ cho khách hàng, Công ty thu nợ DFC thường xuyên ưu tiên áp dụng biện pháp đàm phán thương lượng bởi đây là biên pháp hạn chế được đến mức thấp nhất chi phí, thời gian thu hồi công nợ.

 • Đàm phán thương lượng với khách nợ từ chối không muốn thanh toán nợ:

  Công ty thu nợ DFC Thương lượng hòa giải thu nợ Đàm phán thương lượng với khách nợ từ chối không muốn thanh toán nợ: Tâm lý của chủ nợ chúng ta thường có những phản ứng gay gắt, quyết liệt ngay sau một vài lần đến làm việc mà họ từ chối, không muốn thanh toán. Chúng ta rất bức xúc, bằng mọi biện pháp dù phải quyết liệt đến đâu, không cần nghĩ đến quan hệ đối tác cũng phải thu hồi cho bằng được.

bám trái
bảm phải