Biện pháp thu hồi nợ

 • Đàm phán thương lượng trong trường hợp có sự chênh lệch giữa hồ sơ công nợ thực tế và hồ sơ công nợ trong sổ sách.

  Trong quá trình thu hồi công nợ chúng ta phải gặp rất nhiều đối tượng và hồ sơ công nợ khác nhau. Nguyên nhân khách nợ không tiến hành thanh toán cũng có rất nhiều nguyên nhân, Có thể là khách nợ cố tình chây ỳ không thanh toán, khách nợ không có tiền để thanh toán hoặc có thể do hồ sơ công nợ còn chưa rõ ràng nên khách nợ chưa muốn thanh toán công nợ ngay…

 • Đàm phán thương lượng thu hồi nợ trong trường hợp hồ sơ còn có những vướng mắc về mặt pháp lý

  Đàm phán thương lượng thu hồi nợ trong trường hợp hồ sơ còn có những vướng mắc về mặt pháp lý

  Trong quá trình thu hồi công nợ chúng ta phải gặp rất nhiều đối tượng và hồ sơ công nợ khác nhau. Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến khách nợ không thanh toán công nợ đó là hồ sơ chưa đáp ứng điều kiện thanh toán công nợ. Đối với các hồ sơ công nợ không được thanh toán do khách nợ còn có những băn khoăn vướng mắc về mặt hồ sơ, thì điều quan trọng nhất của một chuyên viên thu nợ lúc này là phải khéo léo tìm hiểu những điểm còn thiếu và cần bổ sung của hồ sơ, những gì cần hoàn thiện để khách nợ không thể dựa vào đó để kéo dài thời hạn thanh toán công nợ.

 • Thu nợ trong giai đoạn kinh tế khó khăn

  Thu nợ trong giai đoạn kinh tế khó khăn

  Theo kinh nghiệm thu nợ của DFC chúng tôi cho rằng để thu nợ hiệu quả trong thời gian này, các chủ nợ chúng ta kiên trì và tạo điều kiện để bạn hàng (khách nợ) thực hiện thanh toán dần theo lộ trình; không nên quá gây sức ép, buộc khách nợ phải thực hiện thanh toán bằng mọi cách. Bởi vì, khi khách nợ đã thực sự gặp khó khăn, chúng ta có cố gây sức ép, áp dụng các biện pháp thu nợ quyết liệt đến mấy thì cũng rất khó để thu hồi nợ ngay vì họ không có khả năng, không có lượng tiền mặt sẵn có để thanh toán

bám trái
bảm phải