Các bước chuẩn bị trước khi ký HĐ thu nợ

Khi yêu cầu thực hiện dịch vụ thu nợ khó đòi tại DFC, khách hàng cần chuẩn bị và thực hiện một số công việc sau:

Quy trình làm việc

1. Chuyển hồ sơ công nợ (photo) và Ký mẫu phiếu đề nghị thực hiện dịch vụ thu nợ khó đòi 
     Khi khách hàng tin tưởng đồng ý lựa chọn DFC là đơn vị cung cấp dịch vụ thu nợ khó đòi. Khách hàng sẽ chuyển hồ sơ công nợ bản photo (bằng hình thức qua mail: thunodfc@gmail.com hoặc chuyển phát nhanh), và ký vào Phiếu đề nghị thực hiện dịch vụ và cung cấp thông tin do DFC phát hành. Trong Phiếu đề nghị thực hiện dịch vụ, khách hàng sẽ cung cấp thông tin liên quan (thông tin về tình trạng hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính, dự án, hợp đồng đang triển khai của khách nợ...càng đầy đủ càng tốt); đồng thời khách hàng đề nghị mức phí dịch vụ (dựa trên bảng phí DFC đã công bố trên website) và chuyển cho DFC.

2. Giai đoạn Phân tích, đánh giá vụ việc và báo phí dịch vụ

    Trên cơ sở Phiếu đề nghị khách hàng đề xuất, căn cứ vào hồ sơ cung cấp, DFC tiến khách hàng xác minh tình trạng hoạt động, khả năng thanh toán của khách nợ.

    Khi hồ sơ có đủ cơ sở thu hồi và khách nợ có khả năng thanh toán, DFC sẽ gửi bản phân tích đánh giá hồ sơ và báo phí dịch vụ cho khách hàng. Trong báo phí sẽ thể hiện cụ thể những điểm mạnh, yếu của hồ sơ công nợ và nhận định khả năng thu nợ 

3. Giai đoạn đàm phán thương thảo và ký kết hợp đồng thu nợ khó đòi

     Sau khi gửi bản phân tích hồ sơ và báo phí dịch vụ thu nợ khó đòi cho Quý khách hàng, DFC sẽ cùng khách hàng thống nhất các điều khoản của hợp đồng dịch vụ thu nợ, các quyền cũng như nghĩa vụ mà các bên sẽ phải làm trước trong và sau quá trình thu nợ khó đòi cho khách hàng.
    Sau khi hai bên thỏa thuận được các điều khoản cụ thể của Hợp đồng, DFC sẽ bắt đầu quá trình giải quyết và thu hồi nợ cho Quý khách hàng. 

4 . Ý nghĩa của giai đoạn trước thu nợ khó đòi

Trải qua giai đoan trước khi thu nợ khó đòi tại DFC, mặc dù khách hàng chưa thu nợ được nhưng khi làm việc với DFC, khách hàng sẽ được DFc cung cấp những thông tin về hồ sơ công nợ, những điểm mạnh, yếu và những gì cần bổ sung để hồ sơ hoàn chỉnh về mặt pháp lý;
      Không chỉ có được hiệu quả trong việc phân tích đánh giá tính pháp lý của hồ sơ. Trong giai đoạn trước thu nợ DFC còn giúp khách hàng đánh giá điều kiện cua khách nợ thông qua cái nhìn khách quan và có chuyên môn của một đơn vị thu nợ khó đòi chuyên nghiệp;

Khách hàng có thể tìm hiểu và biết được về quy trình, cách thức hợp tác của DFC với khách hàng;

Khách hàng và DFC có thể thỏa thuận để đưa ra mức phí hợp lý nhất cho công tác thu nợ.
     Trên đây là một công việc khách hàng cần chuẩn bị và thực hiện trước khi tiến hành ký hợp đồng thu nợ khó đòi với DFC. 

 

 

bám trái
bảm phải