Các dấu hiệu nhận biết nợ đã chuyển thành nợ xấu

Trong quá trình hợp tác kinh doanh, doanh nghiệp thường xuyên có những thỏa thuận về việc chậm trả, các khoản chậm trả này được gọi là nợ phát sinh. Thông thường nợ này sẽ được thanh toán theo đúng thỏa thuận, tuy nhiên do môt số nguyên nhân nên các bên không thể thanh toán theo đúng thỏa thuận dẫn đến phát sinh nợ xấu. Để nhận biết về nợ xấu, nợ khó đòi, công ty thu nợ DFC đưa ra một số thông tin về dấu hiệu nhận biết nợ đã chuyển thành nợ xấu để doanh nghiệp tham khảo và có phương án thu hồi nợ phù hợp.

dấu hiệu nhận biết nợ đã chuyển thành nợ xấu
thứ nhất: Công nợ kéo dài nhưng chưa thu hồi được nợ

Đây là một dấu hiệu khá phổ biến để nhận biết nợ xấu, khách nợ cố tình kéo dài thời gian trả nợ không thanh toán tiền cho chủ nợ. Đây là một hành động thể hiện rõ ý muốn chiếm dụng vốn cố tình không thanh toán nợ của khách nợ.

Thứ hai: Khách nợ thường xuyên khất nợ

Trong trường hợp doanh nghiệp gặp phải nợ xấu, đến thời hạn thanh toán, khách nợ sẽ đưa ra rất nhiều nguyên nhân để không thanh toán nợ và hứa hẹn, cam kết. Sau nhiều lần kéo dài không thanh toán nợ, nợ này sẽ trực tiếp chuyển thành nợ xấu, và khả năng thu hồi nợ sẽ không cao.

Thứ ba: Tình hình tài chính của khách nợ suy yếu, cơ cấu tổ chức thay đổi dẫn đến không có khả năng thanh toán

Ngoài dấu hiệu về sự khất nợ thì tình hình tài chính của khách nợ cũng là một nguyên nhân vô cùng quan trọng để hình thành nợ xấu. Trong khoảng thời gian khất nợ, tình hình tài chính của khách nợ suy yếu, hoặc cơ cấu tổ chức thay đổi theo hướng bất lợi cho khoản nợ. Khách nợ lúc này không có khả năng thanh toán nợ và nợ đó được chuyển thành nợ xấu. 

 

Trên đây là một vài dấu hiệu để nhận biết nợ xấu, nợ khó đòi. Trong trường hợp doanh nghiệp nhận thấy khoản nợ của mình xuất hiện một vài dấu hiệu như trên quý công ty nên lưu ý để có biện pháp xử lý nợ sớm và dứt điểm. Tránh tình trạng quý công ty tin vào sự hứa hẹn của khách nợ cho khách nợ kéo dài thời gian trả nợ, trong khoảng thời gian này khách nợ có thể tiến hành tẩu tán tài sản. Vô cùng gây bất lợi cho khoản nợ của quý công ty về sau này. 

bám trái
bảm phải