Cách đòi khoản nợ lâu năm hiệu quả

Khoản nợ lâu năm là khoản nợ có thời gian quá hạn thanh toán từ một năm trở lên, đây là khoản nợ khiến cho các chủ nợ rất đau đầu, mệt mỏi vì việc thu hồi giải quyết những khỏan nợ này gặp nhiều khó khăn. Với kinh nghiệm thu hồi nợ của mình, DFC sẽ hướng dẫn bạn cách đòi nợ hiệu quả.

Khoản nợ lâu năm là khoản nợ có thời gian quá hạn thanh toán từ một năm trở lên, mặc dù chủ nợ rất nhiều lần yêu cầu khách nợ thanh toán nhưng khách nợ vẫn chỉ hứa hẹn, cam kết nhưng không thực hiện thanh toán.

 

Cách đòi nợ hiệu quả cực kì đơn giản

 

Muốn thu hồi khỏan nợ dạng này, trước hết chủ nợ cần phải tìm hiểu, đánh giá về khả năng thanh toán và thiện chí thanh toán của khách nợ. Sau đó, chủ nợ kiểm tra quá trình đòi nợ trước đây như đã dùng những lời lẽ quyết liệt, gây căng thẳng ức chế hoặc những biện pháp tác động khác đến khách nợ chưa, sự phản ứng, thái độ của khách nợ ra sao…

Cách đòi nợ hiệu quảTrường hợp, nếu khách nợ có khả năng thanh toán và chủ nợ chỉ yêu cầu, đề nghị khách nợ thanh toán bằng những biện pháp đòi nợ thông thường, chưa có bất kỳ lời lẽ, hành vi gây căng thằng nào đến khách nợ; cho nên khách nợ vẫn chỉ hứa hẹn, cam kết mà không chịu thanh toán nợ. Trường hợp này, chủ nợ cần áp dụng ngay biện pháp đòi nợ mạnh mẽ, quyết liệt. Tuy nhiên, trước khi áp dụng biện pháp quyết liệt  chủ nợ cần thực hiện các bước sau:

Bước một, chủ nợ gặp lại khách nợ và làm việc với họ một buổi cuối cùng, yêu cầu họ đưa ra kế hoạch và thời điểm thanh toán nợ. Việc đưa ra kế hoạch thanh toán phải được thể hiện bằng biên bản làm việc hoặc yêu cầu khách nợ trả lời bằng văn bản.

Bước hai, chủ nợ thông báo cho khách nợ biết rằng, nếu khách nợ tiếp tục vi phạm cam kết thì sẽ chuyển vụ việc cho đơn vị đòi nợ thuê hoặc cơ quan pháp luật giải quyết. Đồng thời, giải thích cho họ biết được những ảnh hưởng, thiệt thại sẽ xảy ra cho khách nợ và cho cả hai bên nếu vụ việc phải nhờ đến đơn vị thứ ba giải quyết.

Hết thời hạn cam kết, khách nợ vẫn không thực hiện thanh toán, chủ nợ buộc phải sử dụng dịch vụ đòi nợ các công ty thu nợ chuyên nghiệp hoặc chuyển vụ việc ra Tòa án giải quyết. Bởi vì, những đối tượng này mặc dù họ có khả năng thanh toán nhưng do sức ép, biện pháp đòi nợ của chủ nợ không thực sự quyết liệt, không đủ sức tác động để buộc họ phải thanh toán nợ mà phải nhờ đến sức ép của công ty đòi nợ hoặc của cơ quan pháp luật mới hy vọng đòi nợ có kết quả.

     Trường hợp, nếu khách nợ khó khăn về tài chính, chủ nợ phải nắm bắt, kiểm tra thông tin liệu việc họ có gặp khó khăn thực sự hay không. Chủ nợ phải giám sát, theo dõi thông tin về tình hình sản xuất, công việc kinh doanh, việc thực hiện dự án của khách nợ như thế nào…những thông tin này đòi hỏi chủ nợ phải trực tiếp kiểm tra giám sát (không chỉ đơn thuần qua kênh báo cáo từ cấp dưới). Nếu khách nợ gặp khó khăn thực sự, chủ nợ phải chờ đợi, cho khách nợ một thời gian để họ ổn định sản xuất kinh doanh, phục hồi doanh nghiệp. Hết thời gian đó, nếu nhận thấy tình hình của khách nợ đã ổn định, công việc kinh doanh của họ tiến triển tốt hơn thì khách nợ tiếp tục thu hồi nợ thậm chí phải áp dụng biện pháp mạnh để thu hồi nhanh. Ngược lại khách nợ vẫn chưa hết khó khăn thì chủ nợ sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi khi nào khách nợ có điều kiện thì áp dụng biện pháp thu hồi tiếp.

Như vậy, muốn đòi những khỏan nợ lâu năm, đòi hỏi trước hết chúng ta phải có sự đánh giá chính xác, khách quan nguyên nhân khách nợ không thanh toán. Khi xác định nguyên nhân chính xác lý do khách nợ không thanh toán, chúng ta mới có đưa ra giải pháp đòi nợ hiệu quả. Khi đó dù là khỏan nợ mới hay là nợ lâu cũng có giải pháp đòi nợ hiệu quả.

Qua bài viết này, Thu nợ Dfc đã hướng dẫn bạn cách đòi nợ hiệu quả. Hi vọng bài viết sẽ giúp bạn có những thông tin hữu ích để có thể áp dụng cách đòi nợ hiệu quả này vào trường hợp của chính bản thân mình. 

bám trái
bảm phải