Cách nhìn nhận của khách hàng về khởi kiện đòi nợ

Thông thường để thu hồi nợ thì các chủ nợ sẽ sử dụng một trong ba phương pháp sau: khởi kiện tại tòa; thông qua dịch vụ đòi nợ hợp pháp hoặc "biện pháp mạnh".

Theo nhìn nhận của nhiều khách hàng, thực tế thu hồi nợ đọng tại Việt Nam hiện nay thể hiện chủ yếu thông qua ba hình thức sau: Một là, đòi nợ thông qua phương pháp khởi kiện. Hai là, tìm đến dịch vụ đòi nợ hợp pháp. Ba là, thông qua “biện pháp mạnh”. Trong đó, nhiều chủ nợ có xu hướng giải quyết món nợ của mình thông qua hình thức biện pháp mạnh và ngược lại có xu hướng e ngại với việc khởi kiện đòi nợ và thi hành án. Vì sao lại như thế?

            Thứ nhất, Tỷ lệ đòi nợ thành công. Đòi nợ thông qua sử dụng biện pháp mạnh là việc nhanh chóng hoặc đột ngột đè nặng sức ép lên mặt tinh thần của con nợ làm con nợ lo sợ và tìm mọi cách trả nợ. Trong khi đó, theo ý kiến của nhiều chủ nợ, việc khởi kiện đòi nợ ra tòa án có nhiều trường hợp thắng kiện trên “giấy”, đã có bản án song không thi hành án được. Con nợ sau khi bị tuyên án thường rơi vào hai trường hợp: không còn tài sản để trả nợ hoặc tẩu tán tài sản thông qua chuyển sở hữu cho người thân trong gia đình. Nên khi Tòa quyết định thi hành án đối với những tài sản như: nhà đất, tài khoản ngân hàng, phương tiện máy móc…  thì không thể thi hành được vì những tài sản đó đã không còn mang tên con nợ.

            Thứ hai, Giai đoạn thi hành án. Rất nhiều chủ nợ nói chung đã rất e ngại về giai đoạn thi hành án. Trình tự, thủ tục còn phức tạp, chưa tạo điều kiện cho người được thi hành án thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình... Bên cạnh đó còn xảy ra tình trạng những cán bộ thi hành án dân sự nhũng nhiễu, gây khó dễ cho đương sự; có rất nhiều bản án đã có hiệu lực từ lâu hoặc người phải thi hành án vẫn có điều kiện để thi hành nhưng cơ quan thi hành án luôn viện dẫn đủ lý do để trì hoãn, không thi hành; người dân khiếu nại về thái độ, tiến độ và kết quả giải quyết của cơ quan thi hành án cũng không tác dụng.

            Thứ ba, Thời gian giải quyết. Trong một số trường hợp, việc gây sức ép lớn về mặt tinh thần cho con nợ bằng việc sử dụng biện pháp mạnh giúp chủ nợ có thể thu hồi lại nợ nhanh chóng, do đó tồn tại tình trạng một số công ty đòi nợ cũng áp dụng phương pháp này để thu hồi nợ nhanh hơn. Ngược lại, việc đòi nợ thông qua khởi kiện phải tuân thủ theo các thủ tục rườm rà khiến doanh nghiệp bỏ lỡ, không tập trung được vào hoạt động chính mà thời gian thu hồi nợ lại kéo dài.

            Theo quan điểm và kinh nghiệm thu nợ của DFC, chúng tôi nhìn nhận vấn đề trên như sau:

            Chúng tôi thừa nhận rằng trong một số trường hợp đòi nợ bằng biện pháp mạnh sẽ mang lại hiệu quả cho chủ nợ. Tuy nhiên, chủ nợ sẽ phải đối mặt với những vấn đề: mức phí thuê đòi nợ cao, có thể phải liên đới chịu trách nhiệm pháp lý về những hành vi trái pháp luật của người đi đòi nợ; đối với con nợ là doanh nghiệp khi áp dụng biện pháp mạnh để đòi nợ dường như không có hiệu quả. Do đó, theo chúng tôi việc sử dụng biện pháp mạnh để đòi nợ là chưa toàn diện.

            Mặt khác, những nhận định của khách hàng nêu trên, chúng tôi cũng cho rằng việc các chủ nợ e ngại với khởi kiện đòi nợ tại tòa án do mất nhiều thời gian là hoàn toàn có căn cứ. Tuy nhiên, với tư cách là một công ty đòi nợ chuyên nghiệp, khởi kiện tại tòa là một trong những biện pháp DFC thường xuyên áp dụng và mang lại hiệu quả cao trong thu hồi nợ. Khi chúng ta có kiến thức pháp luật, có kỹ năng tham gia giải quyết tố tụng và dựa trên nền tảng quan hệ sẵn có, việc khởi kiện ra Tòa sẽ được rút ngắn đáng kế; đảm bảo việc thụ lý, giải quyết vụ án nhanh chóng.  Đồng thời, khi chuyển sang giai đoạn thi hành án, với kinh nghiệm kỹ năng làm việc và xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án;  DFC đã phối hợp và cung cấp thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án giúp cho cơ quan thi hành án áp dụng các biện bảo đảm, cưỡng chế nhằm thi hành bản án quyết định của Tòa được nhanh và hiệu quả nhất.

            Như vậy, dưới cách nhìn nhận của khách hàng đối với việc khởi kiện đòi nợ tồn tại một số điểm hạn chế như thời gian lâu, tỷ lệ đòi nợ thành công thấp như trên là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng, khi khách hàng là những chủ nợ có kiến thức pháp lý, có kỹ năng và kinh nghiệm giải quyết thu hồi nợ hoặc được phối hợp với một công ty thu nợ chuyên nghiệp chắc chắn những tồn tại, hạn chế đó sẽ không còn. Chúng tôi biết rằng các chủ nợ khi muốn thu hồi nợ, sẽ luôn cân nhắc những phương án tối ưu nhất cho mình. Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn đó, nhưng qua đây chúng tôi cũng khẳng định biện pháp khởi kiện đòi nợ là một trong những biện pháp mang lại kết quả thu hồi cao. Hơn hết, quý khách hàng phải là chủ nợ thông thái nhất khi lựa chọn biện pháp đòi nợ hoặc thuê dịch vụ đòi nợ


bám trái
bảm phải