Câu hỏi pháp luật tổng hợp

 • Yêu cầu chia nhà đang cùng sử dụng

  Yêu cầu chia nhà đang cùng sử dụng

  “Bạn tôi có 7 anh chị em. Năm 1994, bố mẹ và hai người con nhượng lại nhà do Nhà nước quản lý để mua nhà tư. Trong giấy tờ mua nhà này chỉ có tên của 4 người trên. Năm 1998, ông bố mất. Nay một người con muốn ra ở riêng yêu cầu được chia 1/3 số tiền bán nhà. Yêu cầu này có đúng không?”

 • Mạo nhận chữ ký của người khác thì bị xử lý như thế nào?

  Mạo nhận chữ ký của người khác thì bị xử lý như thế nào?

 • Hỏi về uỷ quyền trong ký kết hợp đồng kinh tế?

  Hỏi về uỷ quyền trong ký kết hợp đồng kinh tế?

  1. Bên B ký hợp đồng với Bên A: Người đại diện cho bên B là Nguyễn Văn C (Nguyễn Văn C được uỷ quyền bởi người đại diện theo pháp luật của bên B (trong giấy uỷ ghi rõ thời gian uỷ quyền là 1 năm 2009-2010, không ghi rõ là được ký những hợp đồng nào, có giá trị bao nhiêu và hợp đồng được ký với ai?) 2. Giấy uỷ quyền chỉ có giá trị 1 năm (2009-2010) nhưng thời gian thực hiện hợp đồng là 03 năm (2009-2011) thì người đại diện ký kết hợp đồng cho bên B là Nguyễn Văn C có hợp pháp, hợp đồng có hiệu lực hay không? 3. Theo tôi hiểu, giấy uỷ quyền chỉ lập thành 01 bản chính duy nhất nhưng ở trường hợp này Nguyễn Văn C lại được ký với nhiều hợp đồng. Hỏi: Có quy định nào của pháp luật quy định về uỷ quyền trong ký kết hợp đồng kinh tế, liệu uỷ quyền như trên có đúng quy định của pháp luật? (có thể uỷ quyền chung chung thế không, hay bắt buộc phải chỉ rõ uỷ quyền ký hợp đồng nào(quy định của pháp luật có bắt buộc phải chỉ rõ là uỷ quyền cho hợp đồng nào hay không)?

 • Sự khác biệt giữa DV thu nợ của công ty thu nợ chuyên nghiệp với DV thu nợ của VP Luật sư

  Sự khác biệt giữa DV thu nợ của công ty thu nợ chuyên nghiệp với DV thu nợ của VP Luật sư

  Khi phát sinh nhu cầu về việc thu nợ khó đòi khách hàng có thể lựa chọn việc thuê công ty luật, Văn phòng luật sư(VPLS) hoặc công ty thu nợ.

 • Những điểm mới khi thụ lý giải quyết vụ án dân sự ở Tòa án huyện

  Trần Minh Tiến Phó trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Học viện Tư pháp

1
bám trái
bảm phải