Chăm sóc quản lý nợ - nhiệm vụ bắt buộc của doanh nghiệp

Việt Nam là quốc gia đang trong thời kỳ đồi mới, nền kinh tế bắt đầu chuyển dịch sang kinh tế thị trường, nên môi trường kinh doanh rất phức tạp, ẩn chứa nhiều rủi ro, thách thức; tính cạnh tranh, minh bạch chưa cao.

Theo các Tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế Moody's và S&P’s đánh giá: Việt Nam là quốc gia có số lượng Doanh nghiệp xếp hạng tín dụng thấp, môi trường kinh doanh nhiểu rủi ro, thông tin tài chính các doanh nghiệp có công khai nhưng không minh bạch, không rõ ràng; không đảm bảo số lượng, chất lượng …

Cũng theo các chuyên gia tài chính cho rằng với một nền kinh tế phức tạp như Việt Nam thì tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 3% trong tổng dư nợ là mức an toàn. Tuy nhiên thực tế tỷ lệ nợ xấu trong doanh nghiệp Việt Nam cao hơn rất nhiều, chiếm từ 8-10% tổng dư nợ.

Cơ sở để các chuyên gia đánh giá về sự thiếu minh bạch tài chính của doanh nghiệp Việt Nam xuất phát ít nhất từ hai nguyên nhân là: với tâm lý “phòng thủ” của doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nước (thuế vụ, công an, quản lý thị trường..). Sự cạnh tranh thiếu lành mạnh giữa các doanh nghiệp khiến các chủ doanh nghiệp phải dè chừng đối thủ, không muốn khai báo “nội tình” để tránh bất lợi về thông tin.

Chính vì sự không minh bạch tài chính của doanh nghiệp, môi trường kinh doanh nhiều rủi ro, nên bất kỳ doanh nghiệp nào khi bỏ vốn ra đầu tư, thực hiện kinh doanh mua bán, họ rất lo sợ không thu hồi được vốn hoặc xảy ra rủi ro cho đồng vốn. Thực tế có nhiều doanh nghiệp Việt Nam phải thuê đòi nợ của các công ty thu nợ để thu hồi vốn.

Giải pháp tốt nhất cho các doanh nghiệp là phải nâng cao biện pháp quản trị rủi ro. Khi doanh nghiệp có phương pháp quản trị chuyên nghiệp, theo dõi công nợ chặt chẽ, được quy chuẩn một cách khoa học từ khâu ký kết, thực hiện hợp đồng, xác nhận nghĩa vụ thanh toán, và quyết toán hợp đồng thì tỷ lệ nợ khó đòi ở các doanh nghiệp đó sẽ đảm bảo ngưỡng an toàn.

Tuy nhiên, đối với hầu hết doanh nghiệp chúng ta, phuơng pháp quản trị thiếu chuyên nghiệp, phong cách, tập quán kinh doanh rất “xuề xòa” sợ “phiền hà” và hay “cả tin”, nên chúng ta thường bỏ qua, không hoàn tất những thủ tục, tài liệu cần thiết, không quản lý giám sát nợ chặt chẽ dẫn đến tỷ lệ nợ xấu ở mức cao.

Tất cả những khó khăn, vướng mắc trên của doanh nghiệp sẽ được tháo gỡ khi sử dụng dịch vụ chăm sóc nợ, dịch vụ thu nợ chuyên nghiệp.

 Dịch vụ chăm sóc nợ của cong ty thu no DFC là loại hình dịch vụ chuyên biệt nhằm đảm bảo một cách an toàn, hiệu quả nhất cho doanh nghiệp trong khâu thu hồi vốn trong và sau bán hàng.

bám trái
bảm phải