Chi phí thấp

DFC luôn mong muốn đem lại cho bạn một mức phí thấp nhất có thế!

Với mong muốn có được một bản án hay quyết định của cơ quan có thẩm quyền ghi nhận về khoản nợ khó đòi hoặc buộc thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm hợp đồng, Quý khách hàng thường hay nghĩ đến giải pháp đó là nhờ một Văn phòng luật sư hay có công ty Luật. Khi đó, chi phí mà khách hàng phải chịu thường rất cao. Bởi lẽ, các văn phòng Luật hay công ty Luật đơn thuần họ chỉ hoạt động trong lĩnh vực tranh tụng là chủ yếu. Vì vậy mức phí mà các đơn vị này đưa ra thường rất cao. Trong khi tranh chấp của bạn chưa được giải quyết, bạn chưa biết rằng lợi ích mình có thể được hưởng sau khi giải quyết xong tranh chấp là gì mà bạn lại phải mất một khoản phí lớn cho các văn phòng luật sư hay Công ty Luật là điều rất lãng phí.

 

bám trái
bảm phải