Chương trình ưu đãi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 12

Nhân kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 12 (06/4/2004-06/4/2014), Công ty dịch vụ tài chính xử lý nợ DFC có nhiều ưu đãi lớn sau:

 

Giảm giá phí dịch vụ

Khách hàng mới

-        - 3% phí dịch vụ thu hồi nợ

-         - Giảm 5% Phí dịch vụ tư vấn thu hồi nợ

Khách hàng sử dụng dịch vụ lần 2

-          - 4% phí dịch vụ thu hồi nợ

-         - Giảm 7% Phí dịch vụ tư vấn thu hồi nợ

  Khách hàng sử dụng dịch vụ từ lần thứ 3 trở đi

-             - 6% phí dịch vụ thu hồi nợ

-            - Giảm 10% Phí dịch tư vấn thu hồi nợ

Hỗ trợ thu hồi nợ miễn phí 100%

Chia sẻ kỹ năng thu hồi nợ từ các chuyên gia (trong 2 giờ  vào ngày T7 hoặc CN)

-         - Kỹ năng nhận biết nợ khó đòi

-         - Kỹ năng nhận biết điểm mạnh, điểm yếu hồ sơ công nợ

-         - Kỹ năng bổ sung, hoàn thiện pháp lý hồ sơ

-         - Kỹ năng đàm phán thu hồi nợ


Nội dung tư vấn (cho vụ việc cụ thể)

-         - Phân tích giá trị pháp lý cho hồ sơ công nợ

-         - Đánh giá, nhận định khả năng thanh toán của khách nợ

-         - Tư vấn giải pháp thu nợ hiệu quả


* Chương trình áp dụng từ ngày 01/10/2014 đến 31/12/2014


 

 
   
bám trái
bảm phải