Có bản án nhưng con nợ vẫn không trả nợ thì có thể cưỡng chế buộc trả tiền được không?

Kính chào Luật sư,tôi muốn nhờ Luật Sư tư vấn giúp một việc như sau: Công ty tôi và Công ty X có tiến hành giao dịch mua bán hàng hóa. Hiện nay công ty X còn nợ Công ty chúng tôi số tiền là 100 triệu đồng. Công nợ kéo dài đã lâu và Công ty X cố tình không muốn thanh toán số công nợ trên cho Công ty chúng tôi. Nếu tôi kiện, tòa tuyên buộc phải trả tiền nhưng họ cố tình chây ỳ không trả tiền thì tôi phải làm sao? Pháp luật có biện pháp gì buộc họ phải trả tiền không.

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 4 Luật thi hành án thì bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực phải được cơ quan, tổ chức và mọi công dân tôn trọng. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi trách nhiệm của mình chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành án.

Trong trường hợp Công ty bạn khởi kiện Công ty X ra tòa, khi bản án (hoặc quyết định) của tòa án tuyên buộc Công ty X phải thanh toán đầy đủ cho Công ty bạn các khoản nợ có hiệu lực mà Công ty X không tự nguyện hoàn trả thì theo quy định của Luật thi hành án, trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, chị có quyền làm đơn gửi tới cơ quan thi hành án cấp quận, huyện nơi tòa án xét xử sơ thẩm để yêu cầu thi hành án.

            Đơn yêu cầu thi hành án bao gồm các nội dung sau: Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu; tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; họ, tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; nội dung yêu cầu thi hành án; thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

            Người làm đơn yêu cầu thi hành án phải ghi rõ ngày, tháng, năm và ký tên hoặc điểm chỉ. Kèm theo đơn yêu cầu thi hành án, phải có bản án, quyết định được yêu cầu thi hành và tài liệu khác có liên quan, nếu có. Người yêu cầu thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án gồm: Phong tỏa tài khoản; tạm giữ tài sản, giấy tờ; tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản.

            Cơ quan thi hành án sẽ ra thông báo thi hành án, ấn định cho người phải thi hành án một thời hạn tự nguyện thi hành án là 15 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. Hết thời hạn tự nguyện nói trên, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế.

            Việc cưỡng chế thi hành đối với tài sản là tiền sẽ được cơ quan thi hành án áp dụng một trong các biện pháp như khấu trừ tiền trong tài khoản; trừ vào thu nhập của người phải thi hành án; thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án; thu tiền của người phải thi hành án đang giữ hoặc thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ hoặc phát mại tài sản của người phải thi hành án để thu nợ…

            Điểm mấu chốt của quá trình thi hành án đó là phải xác minh được điều kiện của người phải thi hành án. Tuy nhiên, do khách hàng đã cố tình trốn tránh nghĩa vụ thanh toán nên họ sẽ cố tình dấu diếm điều kiện thi hành án của mình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ được đúc kết trong nhiều năm hoạt động giải quyết thu hồi công nợ, Công ty thu nợ DFC tin rằng mình có thể giúp cho khách hàng giải quyết thi hành án thành công nếu khách hàng còn có khả năng trả nợ nhưng cố tình trốn tránh.

 

            Để được tư vấn cụ thể Quý khách vui lòng liên hệ với Luật Sự DFC.

bám trái
bảm phải