Có đòi được tiền công ty khi trên giấy tờ chỉ có xác nhận của giám đốc?

Tiền góp vốn vào Công ty nhưng chỉ có mình giám đốc đứng ra xác nhận. Nếu khi đòi lại tiền thì có đòi được công ty không?

đòi tiền công ty Xin chào luật sư DFC, tôi là Nguyễn Văn Minh do quen biết với ông Nguyễn Văn Luật Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Minh Tân, nên tôi đã góp số tiền 350.000.000đ để góp vốn vào Công ty Minh Tân, hai bên có Giấy thỏa thuận về việc góp vốn. Trên giấy góp vốn chỉ có chữ ký của ông Nguyễn Văn Minh Giám đốc làm đại diện, không đóng dấu công ty. Công ty đang có dấu hiệu bất ổn tôi muốn rút lại vốn, vậy nếu tôi đòi thì có đòi được từ Công ty Minh Tân không xin luật sư tư vấn giúp tôi;
 

Trả lời

Cảm ơn anh Minh đã quan tâm và gửi câu hỏi đến luật sư DFC, chúng tôi xin trả lời câu hỏi của anh như sau:

 

Trước hết, luật sư DFC phải xem nội dung thỏa thuận góp vốn của anh với Công ty về tiến độ, thời gian góp vốn cũng như những quy định về điều điều kiện rút vốn…Trường hợp đủ điều kiện rút vốn, nếu căn cứ vào thông tin như anh cung cấp thì anh chưa đủ cơ sở pháp lý để đòi tiền từ Công ty Minh Tân. Do giấy thỏa thuận góp vốn chưa đảm bảo về mặt hình thức.

bám trái
bảm phải