Công ty thu nợ làm gì để thu hồi công nợ


 
  CÔNG TY THU NỢ làm gì hay nói cách khác là các biện pháp, nghiệp vụ thu nợ áp dụng để thực hiện việc thu nợ là những biện pháp thế nào. Đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà tất cả các khách hàng cần quan tâm và được biết trước khi ký hợp đồng với đơn vị thu nợ.

       Thu nợ khó đòi là một công việc rất phức tạp, chứa đầy rủi ro và cũng rất nhạy cảm. Thông thường, theo đặc điểm tâm lý chung, khi một doanh nghiệp đang hoạt động bỗng nhiên bị một đơn vị thu nợ thứ ba xuất hiện với tư cách là đơn vị nhận ủy quyền để thực hiện việc thu nợ thay cho chủ nợ thì họ rất rễ bị ức chế, họ sẽ có những phản ứng và có những thái độ bất hợp tác với chủ nợ. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thu nợ sau này nếu như đơn vị thu nợ không có nghiệp vụ chuyên nghiệp, không khôn khéo và linh hoạt.

       Công ty thu nợ nếu sử dụng nghiệp vụ thu nợ thiếu chuyên nghiệp, linh hoạt đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hồi vốn sau này. Huống chi biện pháp thu nợ không đúng quy định của pháp luật sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, tác động rất xấu đến uy tín cho cả công ty thu nợ và đơn vị đi thuê dịch vụ thu nợ.

        Bởi vậy, hơn bao giờ hết khi lựa chọn công ty thu nợ chúng ta nên lựa chọn công ty thu nợ có uy tín, có nghiệp vụ thu nợ chuyên nghiệp, bài bản đúng quy định pháp luật. Có như vậy chúng ta mới có thể yên tâm ủy quyền giúp chúng ta thực hiện từ đầu cho đến khi thu hồi xong công nợ. 

Luật Sư - Cty DF

bám trái
bảm phải