* Cung cấp dịch vụ thu nợ trọn gói

Chúng tôi cung cấp Quý khách hàng dịch vụ thu nợ trọn gói từ giai đoạn nghiên cứu, đánh giá hồ sơ cho đến khi khách hàng thu được nợ; có nghĩa là cho đến khi tiền về đến tài khoản của khách hàng thì mới phải trả phí dịch vụ.

Với đội ngũ là các chuyên viên pháp lý, luật sư, thạc sỹ, tiến sỹ chúng tôi sẵn sàng đảm nhận, cung ứng để tham gia vào chuỗi công đoạn xử lý như sau:

 

Phân tích đánh giá hồ sơ  -> đàm phán thương thảo với khách nợ -> tham gia tranh tụng  ->  làm việc với cơ quan chức năng -> khách nợ thanh toán nợ.

 

Quý khách hàng không phải tham gia bất kỳ một công việc nào trong các công đoạn nói trên mà nhiệm vụ của Quý khách hàng là việc chuẩn bị bổ sung, hồ sơ tài liệu khi hồ sơ thiếu hoặc ký các giấy tờ văn bản cần thiết.

Quý khách hàng không phải thanh toán bất kỳ khoản chi phí nào cho đến khi Quý công ty chưa nhận được tiền thanh toán từ khách nợ (ngoại trừ phải thanh toán tiền công tác phí trong trường hợp khách nợ ở địa bàn xa)

bám trái
bảm phải