Cuối năm, thời điểm thích hợp thuê công ty thu nợ?

Cuối năm là thời điểm gần như mang tính chất quyết định với mọi doanh nghiệp. Doanh nghiệp vừa phải lo đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành chỉ tiêu của năm vừa phải lo giải quyết nợ đọng, nợ xấu. Trước thực trạng nền kinh tế suy giảm hiện nay, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thu hồi nợ. Có rất nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn công ty thu nợ như một giải pháp cho các khoản nợ của mình. Điều đó đã tạo ra một sức ép không nhỏ đến công ty thu hồi nợ. Thời điểm cuối năm vừa là cơ hội nhưng cũng có không ít thách thức trong việc thu hồi nợ.

           
              Thứ nhất, thời điểm cuối năm, các doanh nghiệp cố gắng đẩy mạnh thực hiện các hợp đồng, các đơn hàng dở dang; hòan thiện công tác hồ sơ, sổ sách để làm cơ sở cho bạn hàng đối tác thanh toán

              Khi đó, doanh nghiệp mới có nguồn để chi trả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng như thanh toán các khỏan nợ cho các chủ nợ. Đây là cơ hội và là thời điểm thích hợp để các công ty thu nợ thực hiện các biện pháp thu nợ để thu nợ nhanh chóng, hiệu quả.    

             Thứ hai, chúng ta biết rằng có những khách nợ không chỉ nợ một chủ nợ mà họ phải nợ rất nhiều các chủ nợ khác nhau. 

             Các chủ nợ khác họ cũng ráo riết bám sát để thu hồi vốn cho doanh nghiệp. Do đó, các công ty thu nợ nếu không có biện pháp thu nợ quyết liệt, sử dụng nghiệp vụ linh hoạt; chưa chắc khách nợ đã thanh toán nợ cho chúng ta, hoặc họ sử dụng vào việc khác hoặc họ thanh toán cho chủ nợ khác. Đó là một thử thách không nhỏ đối với các công ty thu nợ vào thời điểm cuối năm.

             Theo kinh nghiệm thu nợ của công ty DFC trong nhiều năm qua cho thấy, trong bất kỳ thời điểm nào, khách hàng cần phải cân nhắc, xem xét phân loại nợ phát sinh. Nếu thấy rằng những trường hợp nợ nào là khó đòi hoặc khách nợ có hứa hẹn nhiều lần nhưng không thanh toán. Ngay lập tức chủ nợ cần phải nghĩ đến việc hợp tác với công ty thu nợ chuyên nghiệp, không nhất thiết phải chờ đến cuối năm.

            Chưa hẳn thời điểm cuối năm là thời điểm thuận lợi để thu hồi dứt điểm công nợ. Chúng ta phải có kế hoạch, biện pháp tác động, thúc ép nợ ngay khi có biểu hiện nợ xấu dù đó có thể là thời điểm đầu năm hay giữa năm. Tránh trường hợp khi thuê công ty thu nợ vào thu hồi thì đã quá muộn. Khách nợ đã không còn nguồn tiền hoặc có nhưng khả năng thanh toán rất ít vì phải thanh toán rất nhiều cho các chủ nợ khác ở thời điểm cuối năm .

            Do vậy, thời điểm thích hợp thu nợ không hoàn toàn tập trung vào thời điểm cuối năm. Khi nhận thấy có dấu hiệu nợ xấu, khách hàng cần phải có giải pháp thu nợ ngay, không nên quá tin tưởng vào khách nợ để đến cuối năm mới thu hồi thì khả năng thu dứt điểm công nợ thấp. 

bám trái
bảm phải