Đàm phán thương lượng trong trường hợp khách nợ là doanh nghiệp trả lời không biết về công nợ:

Trong quá trình thu hồi công nợ chúng ta phải gặp rất nhiều đối tượng và hồ sơ công nợ khác nhau. Một trong những lý do mà khách nợ rất hay đưa ra đó là không biết về khoản nợ, họ là người mới tiếp quản doanh nghiệp nên không nắm bắt được hồ sơ công nợ. Đối với những tình huống ấy chuyên viên thu nợ cần quan sát, đàm phán thương lượng để biết được lý do thực sự khiến khách nợ không thanh toán công nợ là gì.

1. Lý do khách nợ đưa ra về việc không biết về công nợ:

+ Công nợ kéo dài trong thời gian khá lâu, và trong suốt quãng thời gian duy trì công nợ đã có sự thay đổi các thế hệ lãnh đạo, thay đổi nhân sự của khách nợ và người mới tiếp quản chưa năm bắt hoặc không nắm bắt được công nợ.

+ Do trong sổ sách công nợ không có khoản công nợ được thể hiện.

            + Do khách nợ không muốn thanh toán công nợ nên cố tình tìm ra lý do để phủ nhận hoặc kéo dài thời hạn thanh toán công nợ

            Đây là một trong những tình huống tương đối phức tạp đặt ra trong quá trình đi thu hồi nợ khó đòi. Tron trường hợp này, để thu hồi được công nợ thì trước hết chúng ta cần phải có hồ sơ rõ ràng chứng minh công nợ từ khi hình thành đến thời điểm thu nợ

            2.Ứng xử của chuyên viên thu hồi nợ:

            Trường hợp khách nợ thực sự không biết về công nợ, và có thiện chí trong vấn đề hợp tác giải quyết công nợ thì việc đàm phán thương lượng thu hồi công nợ sẽ trở nên đơn giản hơn. Khi khách nợ không biết về công nợ chúng ta có thể chứng minh cho khách nợ hiểu được khoản công nợ yêu cầu thu hồi là có thực thông qua các giấy tờ chứng minh công nợ.

Khi khách nợ thực sự không biết về công nợ, Chuyên viên thu nợ cần có thái độ đàm phán thương lượng nhẹ nhàng, thuyết phục để khách hàng hiểu được vấn đề, hiểu được hồ sơ công nợ, từ đó mới có thể bàn bạc được kế hoạch giải quyết công nợ.

            Trường hợp khách nợ biết về công nợ nhưng cố tình tỏ ra không biết về công nợ, không hợp tác trong vấn đề đàm phán thương lượng giải quyết thu nợ khó đòi,  cố tình tìm mọi lý do trốn tránh công nợ thì vấn đề sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Trong trường hợp này, chuyên viên thu nợ cần nắm bắt tốt tâm lý của con nợ, năm chắc hồ sơ công nợ, đưa ra những chứng từ sắc đáng chứng minh công nợ, đàm phán thương lượng linh hoạt, gây sức ép khiến cho khách nợ không thể chối cãi được về công nợ và buộc phải hợp tác làm rõ công nợ và giải quyết công nợ.

 

            Trong trường hợp khách nợ vẫn cố tình không hợp tác giải quyết công nợ bắt buộc chúng ta phải áp dụng biện pháp thu nợ quyết liệt triệt để nếu khôn khả năng thu hồi công nợ sẽ không cao.

bám trái
bảm phải