Đàm phán thương lượng với khách nợ từ chối không muốn thanh toán nợ:

Công ty thu nợ DFC Thương lượng hòa giải thu nợ Đàm phán thương lượng với khách nợ từ chối không muốn thanh toán nợ: Tâm lý của chủ nợ chúng ta thường có những phản ứng gay gắt, quyết liệt ngay sau một vài lần đến làm việc mà họ từ chối, không muốn thanh toán. Chúng ta rất bức xúc, bằng mọi biện pháp dù phải quyết liệt đến đâu, không cần nghĩ đến quan hệ đối tác cũng phải thu hồi cho bằng được.

Trong công tác thu hồi nợ, chủ nợ rất thường hay gặp những khách nợ luôn có biểu hiện từ chối, không muốn thanh toán. Nguyên nhân họ từ chối thanh toán có rất nhiều, nhưng điều quan trọng hơn cả là họ muốn chiếm dụng vốn.

Tâm lý của chủ nợ chúng ta thường có những phản ứng gay gắt, quyết liệt ngay sau một vài lần đến làm việc mà họ từ chối, không muốn thanh toán. Chúng ta rất bức xúc, bằng mọi biện pháp dù phải quyết liệt đến đâu, không cần nghĩ đến quan hệ đối tác cũng phải thu hồi cho bằng được.

Nếu như các biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ (đúng pháp luật) của chúng ta làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh, đến uy tín của họ và họ có khả năng thanh toán thì có thể những biện pháp đó sẽ mang lại kết quả.

Ngược lại, họ là một đơn vị không sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự; sẵn sàng theo đuổi vụ việc đến cùng thì những biện pháp đó sẽ không mang lại kết quả.

Khi đó, chúng ta phải sử nghĩ đến vai trò của nghiệp nghiệp vụ thương lượng đàm phán.

DFC với kinh nghiệm của mình, trong mọi trường hợp trước hết phải sử dụng thương lượng đàm phán. Nhờ vào vai trò của thương lượng, đàm phán DFC đã hóa giải rất nhiều xung đột, mâu thuẫn giữa chủ nợ với khách nợ.  Có những vụ việc, mỗi khi chủ nợ gặp khách nợ, hai bên lại to tiếng, gay gắt với nhau, không bao giờ chịu ngồi làm việc cùng nhau.  Nhưng khi DFC vào cuộc, vụ việc không gay gắt như trước, dần dần lắng xuống và hai bên dần có những quan điểm đồng nhất, chia sẻ. Bởi vì, nghiệp vụ thương lượng đàm phán DFC áp dụng là với mục đích:

DFC là nơi hai bên bộc lộ và chia sẻ hết quan điểm bức xúc của mình,

DFC lắng nghe và đề suất với chủ nợ giải quyết những đề nghị chính đáng từ phía khách nợ,

DFC chỉ ra những điểm sai của khách nợ ,

DFC phân tích những điểm không hợp lý, mâu thuẫn đang tồn tại giữa hai bên .

Khi DFC đã sử dụng hết nghiệp vụ thương lượng, đàm phán để đạt đủ các mục đích nêu trên mà không đạt kết quả, lúc đó mới cân nhắc đến các biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt hơn.

Tóm lại, mọi lời từ chối thanh toán của khách nợ đều được xuất phát từ một lý do nhất định. Nhiệm vụ của người thu nợ, không phải là biết chính xác lý do không thanh toán của họ mà phải giải quyết nó một cách thỏa đáng nhất. Do vậy, chúng ta hãy sử dụng nghiệp vụ thương lượng đàm phán với chính những khách nợ luôn có ý định từ chối không thanh toán nợ

bám trái
bảm phải