DFC sẽ làm thay các công việc của Ban pháp chế, thu hồi nợ của quý DN

Hiện nay, các doanh nghiệp có xu hướng thành lập Ban pháp chế, thu hồi nợ để phòng tránh, giải quyết những tranh chấp, chiếm dụng vốn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại. Tuy nhiên, trên thực tế, hiệu quả làm việc của bộ phận này chưa cao do hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng... Nhằm khắc phục tình trạng này, Công ty Luật Tài chính Thu nợ DFC cung cấp dịch vụ ngăn chặn nợ và cơ cấu lại nợ để làm thay các công việc của Ban pháp chế, thu hồi nợ, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

DFC sở hữu đội ngũ nhân sự đảm bảo về chất lượng và số lượng với 100% là các luật sư, chuyên viên pháp lý, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân luật hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thu hồi nợ từ những năm 2000. Chúng tôi cam kết sẽ giải quyết nhanh và hiệu quả tất cả các công việc mà một Ban pháp chế, thu hồi nợ phải thực hiện, cụ thể như sau:

 

Thứ nhất, phụ trách, giải quyết tất cả các công việc liên quan đến vấn đề pháp lý đối nội, đối ngoại của doanh nghiệp:

 

- Tham mưu, tư vấn cho các lãnh đạo, phòng ban về các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp phát sinh trong giao dịch dân sự, kinh tế, lao động, bảo hiểm, thuế…

 

- Soạn thảo, thẩm định các hợp đồng và các văn bản nội bộ trước khi trình lãnh đạo ký kết, ban hành

 

- Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tham gia xử lý, giải quyết các vấn đề tranh chấp, phát sinh cho doanh nghiệp và các đối tác, khách hàng

 congno1


Thứ hai
, quản lý toàn bộ công nợ của công ty, thu hồi nợ, cơ cấu lại nợ và giải quyết tranh chấp phát sinh về công nợ:

 

- Liên lạc thường xuyên với các bộ phận phụ trách về tình hình thực hiện hợp đồng

 

- Theo dõi việc thanh toán của khách hàng, chủ động đốc thúc khách hàng thanh toán theo đúng cam kết

 

- Xác nhận hóa đơn bán hàng, chứng từ thanh toán, kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng nhà cung cấp, từng khách hàng

 

- Lập báo cáo công nợ, báo cáo tình hình thanh toán, thông tin chung về công nợ

 

- Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi công nợ với các khoản nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ xấu bằng nhiều biện pháp thương lượng, hòa giải, khởi kiện, thi hành án…

 

Sử dụng dịch vụ ngăn chặn nợ và cơ cấu lại nợ của DFC, doanh nghiệp thu đuợc nhiều lợi ích về kinh tế và giữ được quan hệ tốt đẹp với đối tác, khách hàng như tiết kiệm chi phí thành lập Ban pháp chế, thu hồi nợ; giảm tối đa nguy cơ nợ quá hạn, nợ xấu; giảm thiểu chi phí và thiệt hại khi xảy ra tranh chấp…

bám trái
bảm phải