Dịch vụ nhận tham gia tranh tụng

 • Nội dung công việc trong dịch vụ tranh tụng

  Sử dụng dịch vụ khởi kiện thu hồi công nợ tại Công ty thu nợ uy tín DFC, Quý khách hàng sẽ được giúp đỡ các công việc sau:

 • Phí dịch vụ khởi kiện áp dụng từ ngày 01/7/2014

  Phí dịch vụ khởi kiện áp dụng từ ngày 01/7/2014

  Đối với trường hợp kiện ở địa bàn TP. Hà Nội, khách hàng không phải thanh toán tiền công tác phí, trường hợp còn lại khách hàng thanh toán tiền công tác phí như sau:

 • Giai đoạn chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

  Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Luật Sư DFC sẽ Giúp Quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ khởi kiện: Soạn thảo đơn khởi kiện và các văn bản cần thiết cho việc khởi kiện như: văn bản ủy quyền, công văn, thông báo…. Hướng dẫn Quý khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho việc khởi kiện.

 • Án phí trong vụ kiện dân sự

  Án phí trong vụ kiện dân sự

  Án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án về tranh chấp dân sự có giá trị tài sản tranh chấp từ 4.000.000 đồng trở xuống là 200.000 đồng. Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp dân sự có giá ngạch:

 • Những tài liệu, hồ sơ cần chuẩn bị khi khởi kiện

  Tài liệu, hồ sơ cần chuẩn bị để tiến hành hồ sơ khởi kiện

1
bám trái
bảm phải