Điều kiện thu nợ

 • Các bước chuẩn bị trước khi ký HĐ thu nợ

  Các bước chuẩn bị trước khi ký HĐ thu nợ

  Khi yêu cầu thực hiện dịch vụ thu nợ khó đòi tại DFC, khách hàng cần chuẩn bị và thực hiện một số công việc sau:

 • Điều kiện về hồ sơ tài liệu

  Điều kiện về hồ sơ tài liệu

  Sau khi trao đổi các thông tin sơ lược về quy trình làm việc thu nợ khó đòi tại DFC, bước đầu tiên để DFC có thể thụ lý hồ sơ công nợ đó là khách hàng tiến hành cung cấp toàn bộ hồ sơ công nợ bản phôt cho DFC.

 • Không đồng thời thuê nhiều tổ chức hoặc cá nhân cùng giải quyết

  Không đồng thời thuê nhiều tổ chức hoặc cá nhân cùng giải quyết

  Công ty thu nợ DFC sẽ không ký kết hợp đồng để thu hồi nợ cho khách hàng khi vụ việc đó mà khách hàng đã thuê một tổ chức, cá nhân khác đang xem xét giải quyết.

 • Khách nợ đang phải thụ án bởi một bản án hình sự

  DFC không thực hiện thu nợ đối với những cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức đang phải chịu thi hành một bản án hình sự.

 • Công việc trong quá trình thu nợ

  Công việc trong quá trình thu nợ

  Khái quát một số nội dung công việc chính mà DFC sẽ triển khai trong quá trình giải quyết thu hồi công nợ bao gồm:

 • Đặc thù của hợp đồng dịch vụ thu nợ

  Đặc thù của hợp đồng dịch vụ thu nợ

  Hợp đồng dịch vụ thu nợ là loại hợp đồng dịch vụ đặc thù, nó không giống với những hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa, dịch vụ thông thường mà chúng ta thường hay gặp. Đó là có sự khác nhau trong các điều khoản quy định về tiến độ thực hiện HĐ,quyền và nghĩa vụ,cam kết các bên khi không thực hiện HĐ...Cụ thể như sau:

 • Hồ sơ công nợ cần có

  Để tiến hành thu hồi công nợ một cách hiệu quả, trước hết DFC cần đánh giá tính pháp lý của hồ sơ. Cụ thể dựa trên các tiêu chí sau:

 • Bước cung cấp hồ sơ thu nợ khó đòi cho DFC

  Bước cung cấp hồ sơ thu nợ khó đòi cho DFC

  Sau khi trao đổi các thông tin sơ lược về quy trình làm việc thu nợ khó đòi tại DFC, bước đầu tiên để DFC có thể thụ lý hồ sơ công nợ đó là khách hàng tiến hành cung cấp toàn bộ hồ sơ công nợ bản photo cho DFC.

 • Những điều kiện về hồ sơ vụ việc

  Không phải tất cả các hồ sơ vụ việc, DFC đều nhận giải quyết để thu hồi. Để DFC ký hợp đồng thu nợ với khách hàng thì hồ sơ vụ việc phải đảm bảo những điều kiện cần thiết sau

1
bám trái
bảm phải