Điều kiện về hồ sơ tài liệu

Sau khi trao đổi các thông tin sơ lược về quy trình làm việc thu nợ khó đòi tại DFC, bước đầu tiên để DFC có thể thụ lý hồ sơ công nợ đó là khách hàng tiến hành cung cấp toàn bộ hồ sơ công nợ bản phôt cho DFC.

Về nguyên tắc khách hàng khi yêu cầu cung cấp dịch vụ thu nợ khó đòi tại DFC, khách hàng sẽ phải cung cấp tòan bộ đầy đủ hồ sơ công nợ hiện có bởi lẽ hồ sơ càng đầy đủ, chi tiết thì mức phí khách hàng phải trả cho DFC sẽ nhỏ hơn và hơn nữa đây là điều kiện thuận lợi cho DFC trong việc giải quyết thu hồi nợ sau này. Sau đây là một số loại văn bản chứng từ cần thiết tại các dạng hợp đồng khác nhau để khách hàng có thể tham khảo.

điều kiện về hồ sơ thu nợ khó đòi
1, Đối với hồ sơ thu nợ khó đòi phát sinh từ hợp đồng mua bán,
Bao gồm một số tài liệu sau:

-      Hợp đồng kinh tế (HĐ mua bán)

-      Biên bản giao nhận hàng hóa(Phiếu xuất, nhập kho)

-      Hóa đơn giá trị gia tăng

-      Biên bản đối chiếu công nợ

-      Chứng từ chuyển tiền (TM, CK)

-      Công văn đòi nợ, khất nợ (nếu có)

-      Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có)

-      …

Chú ý:

-      Đối với hàng hóa nhập khẩu cần bổ sung các tài liệu sau: chứng chỉ chất lượng, nguồn gốc xuất xử, tờ khai hải quan, vận đơn…

-      Đối với mua bán thiết bị máy móc quy định phải lắp đặt nghiệm thu thì trong hồ sơ cần cung cấp biên bản nghiệm thu lắp đặt đưa vào sử dụng

2. Đối với hồ sơ thu nợ khó đòi phát sinh từ hợp đồng gia công, chế tạo,Bao gồm một số tài liệu sau:

-     Hợp đồng kinh tế gia công (HĐKT)

-     Biên bản giao nhận vật tư, nguyên liệu (Phiếu xuất, nhập kho)

-     Hóa đơn giá trị gia tăng

-     Biên bản bàn giao thảnh phẩm sau khi gia công

-     Biên bản đối chiếu công nợ

-     Chứng từ chuyển tiền (TM, CK)

-     Công văn đòi nợ, khất nợ (nếu có)

-     Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có)

-      ….

3. Đối với hồ sơ thu nợ khó đòi phát sinh từ hợp đồng thi công xây dựng, xây lắp,Bao gồm một số tài liệu sau:

Cần cung cấp những tài liệu cơ bản sau:

-      Hợp đồng kinh tế gia công (HĐKT)

-      Biên bản nghiệm thu giai đoạn, tổng hợp

-      Bản Quyết toán công trình

-      Biên bản bản giao công trình đưa vào sử dụng

-      Hóa đơn GTGT

-      Biên bản đối chiếu công nợ (nếu có)

-      Chứng từ chuyển tiền (TM, CK)

-      Công văn đòi nợ, khất nợ (nếu có)

-      Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có)

-      ... ...

4. Đối với hồ sơ thu nợ khó đòi phát sinh từ vay mượn, hợp tác kinh doanh, Bao gồm một số tài liệu sau: 

-     Hơp đồng vay mượn (khế ước vay), hợp đồng HTKD, Biên bản thỏa thuận

-      Chứng từ chuyển tiền

-      Biên bản làm việc (nếu có)

-      Biển bản xác nhận nợ, tiền vay

-      Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có)

-      Công văn đòi nợ, khất nợ (nếu có)

5. Đối với các hợp đồng trong lĩnh vực thi công xây dựng,Bao gồm một số tài liệu sau: 

-     Hợp đồng thi công xây lắp; 

-Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành;

-Hồ sơ thanh quyết toán công trình;

-Thanh lý hợp đồng (nếu có);

-Hòa đơn Giá trị gia tăng; 

-Đối chiếu công nợ;

 

-Các văn bản trao đổi qua lại giữa hai bên, Các biên bản làm việc;

bám trái
bảm phải