Doanh nghiệp chẩn đoán nợ khó đòi đã chính xác chưa?

Nợ xấu được ví như căn bệnh ung thư quái ác. Nếu phát hiện chữa trị sớm thì cơ hội xử lý cao, còn càng để muộn thì càng khó cứu chữa. Nhưng hiện các doanh nghiệp vẫn đang ở trong tình trạng tự chẩn đoán, tiên lượng bệnh chưa chuẩn và vẫn luôn hy vọng tự mình có thể giải quyết được với kỳ vọng khi doanh nghiệp bớt khó khăn, thị trường hồi phục… mọi chuyện sẽ qua đi.

doanh nghiệp chuẩn đoán nợ khó đòi đã chính xác hay chưa?

Các doanh nghiệp vẫn không quyết liệt trong xử lý nợ xấu, nợ khó đòi

Điều này thể hiện ở chỗ có rất ít doanh nghiệp chấp nhận thuê công ty thu nợ khi đã phát sinh nợ xấu. Lý do khiến họ e ngại không thuê công ty thu nợdo chưa có niềm tin vào các doanh nghiệp đòi nợ. Cộng với việc phải mất chi phí thuê thu nợ nhưng chưa biết nợ có thu được không.


Tuy nhiên, các doanh nghiệp phải xem xét, cân đối giữa cái được và mất trong việc thuê xử lý nợ xấu

Thực tế hiện nay cho thấy, rất nhiều doanh nghiệp đã tự mình xử lý, giải quyết nợ xấu. Họ tin rằng, khách nợ đang trong giai đoạn khó khăn, thiếu vốn nên chậm thanh toán cho khách hàng. Khi kinh tế phục hồi công tác thu vốn sẽ được giải quyết. Nhưng, khách hàng không biết được khách nợ đã lợi dụng vào chính niềm tin mà khách hàng đã dành cho họ để họ chiếm dụng, không muốn thanh toán. Bởi vì, có nhiều doanh nghiệp chỉ viện cớ kinh tế khó khăn, song thực tế họ vẫn có nguồn thu từ các khỏan khác nhau mà chủ nợ không biết. Cho nên, nếu thiện chí thực sự khách nợ vẫn có thể thanh toán dần cho chủ nợ. Song chủ nợ không nắm thông tin về khách nợ, chủ nợ vẫn tin vào lời hứa sẽ có nguồn về trong tương lai mà họ cam kết;  chủ nợ đánh giá khách nợ của mình chưa khách quan, toàn diện; dẫn đến biện pháp giải quyết nợ không quyết liệt, triệt để và nợ xấu không thể thu hồi.

Tóm lại, trong tâm lý hiện nay của rất nhiều các chủ nợ vẫn đang tin tưởng và chờ đợi vào lời cam kết từ phía khách nợ, mặt khác chủ nợ thiếu thông tin về tình hình nguồn thu, khả năng tài chính của khách nợ. Cho nên sự chuẩn đoán, tiên liệu về nợ xấu, nợ khó đòi của chủ nợ không chính xác, làm cho nợ khó đòi ngày càng nhiều và càng khó giải quyết. Bởi vậy, Quý doanh nghiệp cần phải kiểm tra, thu thập thông tin đầy đủ khách quan về khả năng thanh toán của khách nợ để có cơ sở đưa ra quyết định trong việc thu hồi nợ hiệu quả nhất.

 

 

bám trái
bảm phải