Doanh nghiệp không lựa chọn cơ quan thi hánh thu nợ

Tòa án hay Thi hành án đều không phải là sự lựa chọn ưu tiên của các doanh nghiệp khi muốn giải quyết tranh chấp. Nguyên nhân các doanh nghiệp không lựa chọn không phải là do họ sợ bị mất uy tín, quan hệ đối tác mà họ lo ngại đến hiệu quả, thời gian và sự phức tạp khi phải giải quyết thông qua con đường tố tụng.

Theo quan điểm của DFC chúng tôi nhận thấy: nguyên nhân các doanh nghiệp chủ nợ không muốn lựa chọn Cơ quan thi hành án nói riêng và cơ quan tố tụng nói chung để giải quyết tranh chấp là vì:


Doanh nghiệp không lựa chọn cơ quan thi hánh thu nợ

- Sự hiểu biết pháp luật và kỹ năng giải quyết thông qua tố tụng của doanh nghiệp bị hạn chế; nên tâm lý  e ngại ra Tòa án cũng như cơ quan thi hành án giải quyết.

 -  Thời gian vụ việc kéo dài; nếu giải quyết bằng thương lượng, đàm phán dễ dàng nhanh chóng bao nhiêu thì việc giải quyết ra Tòa, thi hành án kéo dài, phức tạp hơn rất nhiều.

- Thái độ và phong cách làm việc của các cán bộ tư pháp; đây là yếu tố lớn nhất tác động đến tâm lý không muốn lựa chọn phương pháp giải quyết tranh chấp bằng con đường tố tụng.

- Tính hiệu quả và phải mất thêm chi phí: Doanh nghiệp chủ nợ nói chung thường không tin tưởng vào sự thành công của việc thi hành án; bởi vì: theo số liệu thống kê được công bố tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2014 của Bộ Tư pháp cho thấy: gần 240.000 án dân sự còn tồn đọng với tổng số tiền phải thi hành là hơn 40.000 tỷ đồng. Mục tiêu giải quyết 88% số vụ việc trên tổng số án có điều kiện thi hành trong năm 2013 theo Nghị quyết 37 của Quốc hội còn xa vời. 

Mặt khác, doanh nghiệp chủ nợ họ luôn suy nghĩ rằng không biết việc thu hồi nợ có đạt kết quả đến đâu nhưng khi phải Thi hành án là họ phải xác định phải mất thêm một khoản chi phí. Điều này, đã ảnh hưởng không nhỏ đến lòng tin của họ vào việc thực thi pháp luật vào cơ quan tố tụng, do đó họ phải tính đến phương án tự giải quyết tranh chấp trước khi nhờ đến sự can thiệp của cơ quan thi hành án.

 Bởi vậy, Công ty DFC chúng tôi là đơn vị xử lý và thu nợ khó đòi cho các tổ chức doanh nghiệp, biện pháp thu nợ qua thi hành án là một trong những biện pháp phổ biến và mang lại hiệu quả cao trong công tác thu nợ khó đòi cho doanh nghiệp. Với những nguyên nhân kể trên, chúng tôi cho rằng nguyên nhân khách hàng không tin vào sự thành công của Cơ quan thi hành án là nguyên nhân quan trọng nhất để khách hàng không lựa chọn giải pháp thi hành án để thu nợ.

        Trong quá trình hoạt động thu nợ của mình, trường hợp khách nợ hoạt động bình thường, có khả năng chi trả, để thu hồi nợ nhanh và hiệu quả Công ty thu nợ DFC chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp phối hợp với thi hành án để thu nợ. Đó cũng là một trong những lợi thế lớn nhất của chúng tôi trong việc thi hành án thu nợ mà không phải tổ chức, doanh nghiệp nào cũng có thể áp dụng

bám trái
bảm phải