Giai đoạn chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Luật Sư DFC sẽ Giúp Quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ khởi kiện: Soạn thảo đơn khởi kiện và các văn bản cần thiết cho việc khởi kiện như: văn bản ủy quyền, công văn, thông báo…. Hướng dẫn Quý khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho việc khởi kiện.

Để tiến hành khởi kiện Quý khách hàng cần chuẩn bị những hồ sơ tài liệu như sau:

Mỗi hồ sơ công nợ được phát sinh từ các giao dịch khác nhau sẽ có những tài liệu khác nhau. Sẽ là tốt nhất nếu khách hàng chuẩn bị đầy đủ và toàn bộ hồ sơ để chứng minh khoản công nợ. Nếu không, khách hàng sẽ phải chuẩn bị những tài liệu theo từng loại giao dịch sau :

 a. Đối với hồ sơ công nợ phát sinh từ hợp đồng mua bán

Bao gồm:

1.      Hợp đồng kinh tế (HĐ mua bán)

2.      Biên bản giao nhận hàng hóa(Phiếu xuất, nhập kho)

3.      Hóa đơn giá trị gia tăng

4.      Biên bản đối chiếu công nợ

5.      Chứng từ chuyển tiền (TM, CK)

6.      Công văn đòi nợ, khất nợ (nếu có)

7.      Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có)

8.      …

Chú ý:

-         Đối với hàng hóa nhập khẩu cần bổ sung các tài liệu sau: chứng chỉ chất lượng, nguồn gốc xuất xử, tờ khai hải quan, vận đơn…

-         Đối với mua bán thiết bị máy móc quy định phải lắp đặt nghiệm thu thì trong hồ sơ cần cung cấp biên bản nghiệm thu lắp đặt đưa vào sử dụng

b. Đối với hồ sơ công nợ phát sinh từ hợp đồng gia công, chế tạo

Cần cung cấp những tài liệu cơ bản sau:

1.      Hợp đồng kinh tế gia công (HĐKT)

2.      Biên bản giao nhận vật tư, nguyên liệu (Phiếu xuất, nhập kho)

3.      Hóa đơn giá trị gia tăng

4.      Biên bản bàn giao thảnh phẩm sau khi gia công

5.      Biên bản đối chiếu công nợ

6.      Chứng từ chuyển tiền (TM, CK)

7.      Công văn đòi nợ, khất nợ (nếu có)

8.      Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có)

9.      ….

c. Đối với hồ sơ công nợ phát sinh từ hợp đồng thi công xây dựng, xây lắp

Cần cung cấp những tài liệu cơ bản sau:

1.      Hợp đồng kinh tế gia công (HĐKT)

2.      Biên bản nghiệm thu giai đoạn, tổng hợp

3.      Bản Quyết toán công trình

4.      Biên bản bản giao công trình đưa vào sử dụng

5.      Hóa đơn GTGT

6.      Biên bản đối chiếu công nợ (nếu có)

7.      Chứng từ chuyển tiền (TM, CK)

8.      Công văn đòi nợ, khất nợ (nếu có)

9.      Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có)

10. ..

d. Đối với hồ sơ công nợ phát sinh từ vay mượn, hợp tác kinh doanh

 

1.      Hơp đồng vay mượn (khế ước vay), hợp đồng HTKD, Biên bản thỏa thuận

2.      Chứng từ chuyển tiền

3.      Biên bản làm việc (nếu có)

4.      Biển bản xác nhận nợ, tiền vay

5.       Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có)

6.      Công văn đòi nợ, khất nợ (nếu có)

bám trái
bảm phải