Giới thiệu về dịch vụ thu nợ khó đòi của DFC

DFC xin giới thiệu khái quát về thời gian, người thực hiện, biện pháp và phương châm tính phí dịch vụ thu nợ của công ty thu nợ DFC chúng tôi.

 

Công ty DFC thực hiện cung cấp dịch vụ thu nợ cho các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước bắt đầu từ năm 2004.

Giới thiệu về dịch vụ thu nợ

Đội ngũ chuyên viên thu hồi nợ là các luật sư, chuyên viên pháp lý hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xử lý tài chính và thu hồi nợ cho các tổ chức doanh nghiệp.

Pháp luật là công cụ và phương tiện hành nghề của DFC. DFC thu nợ bằng tổng hợp sức mạnh nội tại kết hợp với sự can thiệp hiệu quả từ các cơ quan chức năng nhằm đốc thúc, gây sức ép buộc khách nợ phải chủ động hoặc thụ động thanh toán nếu không muốn gánh chịu những tổn về thất kinh tế, uy tín, thương hiệu cho khách nợ.

Phương châm hoạt động xuyên xuốt của DFC là ” Thu được nợ mới thu phí dịch vụ”,  nên trong hơn 10 năm qua, Công ty DFC rất tự hào vì đã được hợp tác, cung cấp dịch vụ thu nợ cho hầu hết các doanh nghiệp lớn trên địa bàn thành phố Hà  Nội và một số tỉnh thành lân cận khác.

Dịch vụ thu nợ là một loại hình dịch vụ đặc thù và rất “xương xẩu”, đòi hỏi doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề này “vừa phải có bản lĩnh kiên định, có kỹ năng hành nghề và trình độ chuyên biệt”

Chúng tôi rất tự hào là một “Doanh nghiệp thu nợ hoạt động lâu đời nhất Việt Nam”.

DFC chúng tôi không khẳng định là công ty thu nợ thành công nhất nhưng là một đơn vị thu nợ uy tín nhất.

bám trái
bảm phải