Giới thiệu

Quyết định điều chỉnh phí dịch vụ thu nợ

Quyết định điều chỉnh phí dịch vụ thu nợ

Kể từ ngày 01/09/2017, DFC sẽ áp dụng biểu phí dịch vụ thu nợ mới.

  • Mới đăng
  • Đọc nhiều
  • Tiêu điểm
bám trái
bảm phải