Hai lợi ích cốt lõi khi sử dụng dịch vụ chăm sóc nợ quá hạn

Thẩm định năng lực đối tác và hồ sơ pháp lý công nợ chặt chẽ là hai yếu tố quan trọng hàng đầu cho các doanh nghiệp trong các tác thu đòi nợ. Bất kỳ các giao dịch kinh tế phát sinh nào, nếu doanh nghiệp thực hiện tốt hai nhiệm vụ này thì khả năng thực hiện thành công trong giao dịch đó chiếm tỷ trên 90% vụ việc

Thông tin về năng lực đối tác được thẩm định 

Năng lực hay chính xác hơn khả năng tài chính và tình hình hoạt động của đối tác là thông tin mà tất cả các doanh nghiệp phải nắm bắt và cập nhật được xuyên suốt từ quá trình bắt đầu hợp tác, ký kết hợp đồng cho đến quá trình triển khai và thực hiện thu hồi tiền hàng kết thúc. Thông tin này có ý nghĩa sống còn, quyết định đến sự thành bại trong việc kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của bạn. Thông tin về này chưa đầy đủ, bạn chưa vội vàng ký kết, hợp tác với đối tác. Đặc biệt, đối với những doanh nghiệp bán hàng theo phương thức trả chậm, thông tin về năng lực tài chính giúp cho doanh nghiệp có phương án và quyết sách thu hồi vốn nhanh và hiệu quả.

 

Tuy nhiên, việc thu thập, thẩm tra thông tin về năng lực đối tác không phải doanh nghiệp nào cũng có khả năng và nghiệp thực hiện. Các cách truyền thống các doanh nghiệp tìm kiếm, thu thập thông tin chủ yếu qua các kênh như: tìm hiểu thông tin qua website, trên mạng internet, qua việc hỏi trực tiếp từ chính đối tác.. Đây là các cách truyền thống vẫn thường được áp dụng. Song việc khai thác từ các nguồn này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bởi vì, nhiều doanh nghiệp sẽ không chia sẻ thông tin trên mạng; đặc biệt đó là thông tin liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Mặt khác, doanh nghiệp nếu có đưa thông tin thì đều là những thông tin tốt, có lợi cho họ; những thông tin xấu, bất lợi họ sẽ tìm cách để ẩn đi. Điều này cũng xảy ra tương tự khi tìm hiểu, khai thác thông tin từ chính nhân viên của các doanh nghiệp đó.

Là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đòi nợ và chăm sóc nợ quá hạn, nghiệp vụ thu thập, thẩm tra thông tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt động doanh nghiệp khách nợ là một trong những biện pháp được DFC luôn chú trọng, đầu tư nhằm cải tiến, nâng cao trình độ, đáp ứng công tác thu đòi nợ ở các giai đoạn khác nhau. Dựa vào nền tảng là hệ thống công nghệ và các mạng lưới vệ tinh, DFC đã và sẽ làm tốt công tác điều tra, xác minh thông tin này góp phần rất lớn cho công tác thu đòi nợ cho doanh nghiệp.

 

Hồ sơ pháp lý công nợ được đảm bảo chắc chắn

          Hồ sơ pháp lý công nợ là một yếu tố bắt buộc cho các doanh nghiệp chủ nợ muốn thực hiện công tác thu hồi vốn sau bán hàng. Nhiều doanh nghiệp bán hàng cho rằng, sau khi bán hàng người mua đã ký vào các tài liệu như biên bản nghiệm thu, giao nhận hàng và biên bản đối chiếu, xác nhận công nợ là đảm bảo chắc chắn. Chính bởi điều này, có nhiều giao dịch mua bán đã có đầy đủ tài liệu giao nhận hàng và xác nhận công nợ giữa hai bên, nhưng vẫn không thể thu hồi được bởi do yếu tố pháp lý. Sau gần 15 năm hoạt động, DFC đã phải giải quyết, đối mặt với rất nhiều trường hợp hồ sơ yếu pháp lý như nguyên nhân đề cập trên. Xác nhận công nợ là yếu tố bắt buộc và cần thiết nhưng chưa phải là đủ. Tùy thuộc vào mỗi giao dịch và từng thỏa thuận khác nhau giữa hai bên. Người bán hàng/chủ nợ phải bổ sung hoàn thiện theo đúng nghĩa vụ mà hợp đồng kinh tế hai bên quy định. Nếu không thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ đã thỏa thuận, người mua/con nợ sẽ vin cớ vào lý do đó để kéo dài, không muốn thanh toán.

          Tất nhiên việc thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ như hợp đồng quy định không phải doanh nghiệp, nhân viên nào cũng có khả năng thực hiện. Bởi ngoài những nghĩa vụ bị rằng buộc bởi các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng, nó còn bị điều chỉnh bởi các quan hệ pháp luật khác nhau. Do đó, nếu không phải đúng chuyên môn, nghiệp vụ thì rất khó để người bán có thể hiểu để thực hiện đúng các nghĩa vụ trước đối tác/người mua.

Sử dụng dịch vụ chăm sóc nợ quá hạn, DFC sẽ giúp khách hàng yên tâm, không phải lo lắng về hồ sơ pháp lý công nợ. DFC sẽ tư vấn, định hướng cho khách hàng cần ký, bổ sung những tài liệu, hồ sơ nào để giúp việc thu đòi nợ chắc chắn và đảm bảo. Đặc biệt, nếu vụ việc đòi nợ phải giải quyết thông qua các cơ quan chức năng thì hồ sơ của khách hàng cũng được đảm bảo theo hướng có lợi nhất cho khách hàng.

bám trái
bảm phải