Hết thời hạn hợp đồng có bắt buộc phải gia hạn không?

Hỏi: Tôi là giáo viên hợp đồng có thời hạn. Hiện tại, tôi đã thực hiện hết hợp đồng lao động thử việc 1 năm, hưởng lương 85%, có đóng bảo hiểm. Hiệu trưởng nhà trường đã ký thêm với tôi một hợp động lao động 12 tháng, hưởng lương 100%, đóng bảo hiểm. Khi hết hợp đồng 12 tháng, hiệu trưởng không ký hợp đồng mới với tôi thì có đúng theo luật không (Trong thời gian công tác, tôi luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao)? Và, khi hiệu trưởng mới lên thay hiệu trưởng đã ký hợp đồng với tôi, hiệu trưởng mới có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không? Rất mong sự quan tâm, tư vấn

Tại điều 22 Bộ luật lao động 2012 quy định về hợp đồng lao động xác định thời hạn như sau: Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, khi hợp đồng lao động xác định thời hạn lần thứ hai của bạn kết thúc: Hiệu trưởng nhà trường có thể không kí kết tiếp hợp đồng lao động với bạn khi không có nhu cầu và bạn có thể nghỉ việc. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn tiếp tục làm việc thì Hiệu trưởng nhà trường phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, nếu không ký hợp đồng thì hợp đồng đã kí đương nhiên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

 Việc hiệu trưởng mới lên thay hiệu trưởng đã ký hợp đồng với bạn thì Hiệu trưởng mới vẫn phải tiếp tục thực hiện hợp đồng với bạn nếu vẫn còn thời hạn hợp đồng. Hợp đồng bạn đã ký kết với Hiệu trưởng cũ vẫn giữ nguyên hiệu lực pháp lý. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động chỉ được thực hiện trong các trường hợp quy định tại điều 38 Bộ luật lao động năm 2012:

 “1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.”

 

bám trái
bảm phải