Hồ sơ công nợ trong hợp đồng mua bán hàng hóa bao gồm:

Những hồ sơ tài liệu khách hàng chuẩn bị để phục vụ cho việc thu hồi nợ.

      Khách hàng chuẩn bị và cung cấp cho DFC những tài liệu cơ bản (bản photo) như sau:

1.     Hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa

2.     Biên bản giao nhận hàng hóa hoặc phiếu xuất nhập kho

3.     Biên bản nghiệm thu khối lượng hàng hóa (nếu có)

4.     Các hồ sơ đi kèm  như : các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa..

5.     Hóa đơn giá trị gia tăng

6.     Biên bản đối chiếu công nợ

7.     Biên bản làm việc hai bên (nếu có)

8.     Công văn đòi nợ, công văn khất nợ (nếu có)

9.     Các chứng từ thanh toán (Báo có, UNC, phiếu thu)

10.  Sổ chi tiết theo dõi công nợ

  

        Trong quá trình giải quyết thu hồi nợ, nếu phát sinh hồ sơ tài liệu DFC sẽ đề nghị Quý khách hàng cung cấp bổ sung sau.

 

bám trái
bảm phải