Hồ sơ công nợ trong thi công xây dựng gồm có:

Khách hàng cần chuẩn bị những hồ sơ tài liệu sau để phục vụ cho việc thu hồi nợ

 

Khách hàng phải cung cấp cho DFC những tài liệu cơ bản (bản photo) như sau:

  1. Hợp đồng kinh tế (hợp đồng thi công xây dựng)
  2. Biên bản nghiệm thu
  3. Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng
  4. Bản giá trị quyết toán
  5. Hóa đơn giá trị gia tăng
  6. Biên bản đối chiếu công nợ (nếu có)
  7. Công văn đòi nợ, công văn khất nợ (nếu có)
  8. Các chứng từ thanh toán (Báo có, UNC, phiếu thu)
  9. Sổ chi tiết theo dõi công nợ

         Trong quá trình giải quyết thu hồi nợ, nếu phát sinh hồ sơ tài liệu DFC sẽ đề nghị Quý khách hàng cung cấp bổ sung sau.

bám trái
bảm phải