Học thu nợ sẽ giúp gì cho doanh nghiệp

Tham gia khóa học kỹ năng thu hồi nợ, sẽ giúp cho Doanh nghiệp kiểm soát được toàn bộ các khỏan nợ phát sinh, nhận biết được tính khả thi trong công tác bảo toàn và phát triển nguồn vốn sản xuất doanh nghiệp.

 1. Lợi ích mang lại cho Doanh nghiệp:

- Xây dựng được giải pháp quản lý, giám sát đồng vốn khi đầu tư

- Nâng cao kỹ năng quản trị thu hồi nợ của doanh nghiệp.

- Ngăn chặn rủi ro, hạn chế thất thoát tài chính và nguy cơ nợ khó đòi

- Giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp khi không phải thuê đơn vị thu nợ ngoài
 

- Doanh nghiệp không bị ảnh hưởng về quan hệ, uy tín với khách nợ khi thu hồi xong nợ.
 

- Tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, tin cậy với bạn hàng, đối tác.
 

Trang bị kỹ năng quản trị công nợ
 

- Doanh nghiệp nhận biết rõ bản chất của từng khỏan công nợ.

- Nhận thức được giá trị pháp lý của hồ sơ công nợ

- Có sự đánh giá chính xác về tính khả thi trong công tác thu hồi từng khỏan nợ.

- Giúp cho Lãnh đạo doanh nghiệp chỉ đạo, phân công cho cán bộ phụ trách thu hồi nợ hiệu quả.

- Thiết lập được giải pháp thu hồi nợ phù hợp.

- Nhận biết được các giải pháp để quản lý và ngăn chặn rủi ro về nợ khó đòi

Trang bị nghiệp vụ thu nợ

- Xây dựng được nhận thức căn bản về nghề thu nợ.

- Trang bị các kĩ năng cốt lõi của người làm công tác thu hồi nợ

- Nắm vững được những vấn đề chính để thu nợ thành công và các nhân tố ảnh hưởng.

- Xác lập tính tích cực về vấn đề thu hồi công nợ và ý nghĩa của việc thu hồi công nợ trong kinh doanh;

- Biết được các giải pháp đề ngăn chặn nợ khó đòi

2. Lợi ích mang lại cho người học

- Nguy cơ tiềm ẩn nợ khó đòi ngày càng nhiều, nếu không học thu nợ không thể phòng ngừa những nguy cơ phát sinh nợ đó;

- Kỹ năng chiếm dụng vốn của khách nợ càng tinh vi, khó lường, học thu nợ để ngăn chặn ý đồ chiếm dụng của họ;

- Áp lực thu hồi vốn đối với cá nhân phụ trách là rất lớn;

- Thu nợ là nhiệm vụ chính và bắt buộc đối với bạn;

- Thu nợ  thành công là cơ hội khẳng định năng lực bản thân;

- Người thu nợ được tiếp cận kỹ năng thu nợ khoa học, thực tiễn.

 

 

bám trái
bảm phải