Hỏi về hồ sơ không có đối chiếu xác nhận nợ

Đối với trường hợp của doanh nghiệp bạn, Công ty thu nợ DFC cần lưu ý bạn như sau:

 

        - Để tiến hành thu hồi công nợ thì đối chiếu công nợ là tài liệu quan trọng để chứng minh khách nợ đã đồng ý với khoản công nợ và trong quá trình giải quyết thu hồi nợ sẽ hạn chế được các tranh chấp xảy ra. Trường hơp, không có đối chiếu công nợ thì trong quá trình giải quyết thu hồi nợ có thể sẽ phát sinh tranh chấp nếu khách nợ cố tình không thừa nhận công nợ. Như vậy, đối chiếu công nợ không bắt buộc phải có, tuy nhiên đây là tài liệu quan trọng trong quá trình thu hồi công nợ, khách hàng nên đảm bảo hồ sơ công nợ có tài liệu này để đảm bảo thu hồi công nợ của mình được tốt hơn.

            - Khi khách nợ không ký đối chiếu công nợ, khách hàng cần bình tĩnh làm việc với khách nợ, tìm hiểu nguyên nhân vì sao khách nợ không ký đối chiếu công nợ, những khúc mắc từ phía khách nợ. Bên cạnh đó trong quá trình đối chiếu cần tập hợp đầy đủ hồ sơ chứng minh công nợ giữa hai bên như Hợp đồng, hóa đơn, các biên bản giao nhận hàng hóa, các công văn trao đổi qua lại… để chứng minh về công nợ của mình. Gửi đối chiếu công nợ đề nghị khách nợ ký và lưu lại tài liệu chứng minh đã gửi đối chiếu công nợ cho khách nợ và khách nợ đã nhận được.

 

            - Trường hợp khách nợ cố tình không ký đối chiếu công nợ chứng tỏ khách nợ đang có động thái trốn tránh thanh toán quyết liệt hơn hoặc nhờ sợ can thiệt của các đơn vị thu nợ chuyên nghiệp, tránh tình trạng hết thời hiệu khởi kiện theo quy định của pháp luật.

bám trái
bảm phải