Hỏi về uỷ quyền trong ký kết hợp đồng kinh tế?

1. Bên B ký hợp đồng với Bên A: Người đại diện cho bên B là Nguyễn Văn C (Nguyễn Văn C được uỷ quyền bởi người đại diện theo pháp luật của bên B (trong giấy uỷ ghi rõ thời gian uỷ quyền là 1 năm 2009-2010, không ghi rõ là được ký những hợp đồng nào, có giá trị bao nhiêu và hợp đồng được ký với ai?) 2. Giấy uỷ quyền chỉ có giá trị 1 năm (2009-2010) nhưng thời gian thực hiện hợp đồng là 03 năm (2009-2011) thì người đại diện ký kết hợp đồng cho bên B là Nguyễn Văn C có hợp pháp, hợp đồng có hiệu lực hay không? 3. Theo tôi hiểu, giấy uỷ quyền chỉ lập thành 01 bản chính duy nhất nhưng ở trường hợp này Nguyễn Văn C lại được ký với nhiều hợp đồng. Hỏi: Có quy định nào của pháp luật quy định về uỷ quyền trong ký kết hợp đồng kinh tế, liệu uỷ quyền như trên có đúng quy định của pháp luật? (có thể uỷ quyền chung chung thế không, hay bắt buộc phải chỉ rõ uỷ quyền ký hợp đồng nào(quy định của pháp luật có bắt buộc phải chỉ rõ là uỷ quyền cho hợp đồng nào hay không)?

Uỷ quyền người ta thường lập thành 2 loại, 1 là Hợp đồng uỷ quyền, 2 là Giấy uỷ quyền.
Phạm vi của bên nhận uỷ quyền phụ thuộc vào nội dung uỷ quyền, t/h này nếu anh Giám đốc ghi là " Toàn quyền ký tất cả mọi hợp đồng có liên quan tới cty thay mặt tôi" thì anh nhận uq có quyền ký mọi văn bản.Ghi như vậy là ghi chung chung, còn ghi kỹ hơn là ghi rõ ký hđ gì, với ai. Nên bạn phải chú ý đọc kỹ giấy UQ để tránh những rủi ro về sau.
2. uỷ quyền đc hiểu là làm thay và ký thay ng khác, nên thời hạn của hđ uq chỉ đc giới hạn bởi bên uq và bên nhận uq bên thứ 3 coi như đã giao dịch với bên uq nên quan trọng nhất là lúc ký hđ anh kia có còn thời hạn hay ko thôi, sau này thì kệ.
3. Uỷ quyền tốt nhất, bảo đảm nhất thì nên ra công chứng. UQ có thể lập đc bao nhiêu bản tuỳ ý thích....bạn nên giữ 1 bản đó...
Chúc bạn thành công.

bám trái
bảm phải