Hợp đồng góp vốn vô hiệu có thu được nợ không

Năm 2011, Tôi có ký kết hợp đồng góp vốn với Công ty B về việc góp vốn thực hiện dự án xây dựng khu du lịch sinh thái tại Nho Quan – Ninh Bình. Tại thời điểm ký kết hợp đồng chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng để thực hiện dự án. Căn cứ hợp đồng, tôi đã chuyển khoản vào Công ty B số tiền là 1 tỷ đồng. Quyền lợi của Công ty tôi được hưởng đó là quyền ưu tiên mua 100m² diện tích đất nền tại dự án. Trong quá trình thực hiện hợp đồng hai bên có xảy ra xích mích tranh chấp. Năm 2014 Công ty B khởi kiện yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu. Tôi muốn hỏi việc Công ty B yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu như vậy có ảnh hưởng gì tới quyền lợi của tôi theo hợp đồng không? Việc Công ty B yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu là có cơ sở không?

Trả lời!

1. Trường hợp, Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty B tuyên hợp đồng góp vốn vô hiệu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi mà anh được hưởng. Bởi lẽ

Theo quy định của Bộ luật dân sự thì giải quyết hậu quả của giao dịch vô hiệu đó là các bên trao trả cho nhau những gì đã nhận. Trường hợp có thiệt hại xảy ra thì bên có lỗi phải bồi thường thiệt hại. Như vậy nếu bạn không chứng minh được lỗi của Công ty B dẫn đến hợp đồng của bạn vô hiệu thì bạn sẽ không được bồi thường thiệt hại.

Trong trường hợp nếu hợp đồng bị tuyên vô hiệu thì theo quy định của pháp luật bạn bạn chỉ được nhận lại số tiền 1 tỷ đồng và như vậy sẽ thiệt hại rất nhiều cho bạn vì thời gian đầu tư số tiền 1 tỷ của bạn kéo dài cũng đã lâu.

2. Yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu của Công ty B là có cơ sở. Bởi lẽ:

- Căn quy định của Luật và nghị định hướng dẫn luật kinh doanh bất động sản thì Chủ đầu tư chỉ có quyền huy động vốn khi đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Như vậy, việc các bên giao kết hợp đồng góp vốn khi chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng là trái với quy định của pháp luật

- Thứ hai, trong hợp đồng các bên còn thỏa thuận về việc bạn sẽ được hưởng quyền ưu tiên mua 100m² diện tích đất nền là không phù hợp với quy định của pháp luật. Bởi lẽ, theo Luật và nghị định hướng dẫn luật kinh doanh bất động sản quyền lợi được hưởng theo hợp đồng góp vốn này chỉ có thể là tiền hoặc cổ phiếu.

Công ty thu nợ DFC cung cấp dịch vụ tư vấn thu nợ hiệu quả, mọi thắc mắc pháp lý cần tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ, quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 1900 6213 hoặc gửi thư về địa chỉ email:thunodfc@gmail.com.

 

Rất mong nhận được sự hợp tác!

bám trái
bảm phải