Hướng thu hồi khoản nợ 3,1 tỷ đồng chưa quyết toán thanh toán

Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng HT (Bên A) ký hợp đồng thi công với Công ty CP Đầu tư xây dựng và Hạ tầng Kỹ thuật 522 (Bên B) về việc thi công nhà xưởng cho Công ty 522. Tổng giá trị bên B thực hiện hơn 13 tỷ, số tiền bên A đã tạm ứng, thanh toán 10 tỷ, nay bên B yêu cầu Bên A quyết toán và thanh toán số tiền còn lại gần 3,1 tỷ nhưng bên A vẫn không thực hiện

Hỏi, trong trường hợp này chúng tôi phải làm thế nào để buộc họ (Bên A) phải thanh toán cho chúng tôi?

Trả lời

   Trước hết luật sư DFC xin trân trọng cảm ơn và chia sẻ về trường hợp này của Quý công ty.  Thực tế ở Việt Nam hiện nay, có rất nhiều DN đã cố tình không chịu ký hồ sơ thanh toán, quyết toán để nhằm mục đích kéo dài, chiếm dụng vốn của bạn hàng đối tác; trường hợp này DFC cần phải chia hai trường hợp như sau:

Trường hợp Quý công ty đã có nghiệm thu (mặc dù chưa ký quyết toán công trình) và toàn bộ giá trị thi công đã được Quý công ty xuất hóa đơn GTGT cho bên A. Khi đó, giá trị pháp lý hồ sơ của bên A cũng đã đủ cơ sở để yêu cầu bên A hoàn trả số tiền còn lại. Tuy nhiên, để khép kín và bổ sung giá trị pháp lý hồ sơ, bên B vẫn gửi văn bản đề nghị Bên A sắp xếp thời gian để hai bên tiến hành làm quyết toán công trình. Trong công văn, nên ghi rõ thời hạn hoàn thành quyết toán. Hết thời gian lần đầu, nếu bên A vẫn không ký hồ sơ quyết toán. Bên B tiếp tục gửi văn bản lần 2 cũng với nội dung yêu cầu đó, đồng thời cần nhấn mạnh, nếu hết thời hạn bên A không ký quyết toán, đương nhiên các bên được hiểu là hồ sơ vụ việc không phải quyết toán và bên B có đủ cơ sở để yêu cầu bên A thanh toán nốt số tiền còn lại.

Trường hợp chưa có nghiệm thu và chưa xuất hóa đơn GTGT, khi đó bên B buộc phải dùng các biện pháp, sức ép yêu cầu bên A ký hồ sơ nghiệm thu cũng như ký quyết toán công trình. Bên B sẽ gửi từ một đến hai lần văn bản đề  nghị Bên A nghiệm thu, nếu bên A vẫn tiếp tục không ký nghiệm thu cũng như ký hồ sơ quyết toán. Bên B, buộc phải lập hồ sơ nghiệm thu, quyết toán và xuất kèm đủ hóa đơn GTGT với giá trị đúng bằng giá trị bên B thi công cho bên A. Nếu bên A, nhận hóa đơn và không có ý kiến gì nhưng vẫn không chịu ký hồ sơ quyết toán.  Lúc này, bên B vẫn có thể áp dụng đòi nợ bình thường theo đúng quy định; bởi vì bên B đã có đủ cơ sở pháp lý để yêu cầu thu hồi cho dù hồ sơ chưa có nghiệm thu quyết toán. Nếu họ vẫn tục tiếp không trả Quý công ty có thể khởi kiện hoặc thuê đơn vị thu nợ chuyên nghiệp giải quyết giúp Quý doanh nghiệp.

 

bám trái
bảm phải