Khách hàng không chịu ký quyết toán có thu được nợ không?

Năm 2012, Công ty tôi và Công ty H có ký hợp đồng thi công xây lắp. Căn cứ hợp đồng, Công ty tôi có nghĩa vụ thi công hạng mục cọc ngầm cho Công trình cho Công ty H. Tổng giá trị Công ty tôi đã thực hiện theo hợp đồng là 2 tỷ đồng. Hiện tại, Công ty H đã thanh toán cho Công ty tôi được 5 đợt với tổng giá trị 1.5 tỷ đồng. Để được thanh toán đợt cuối thì điều kiện là hai bên phải tiến hành quyết toán toàn bộ công trình. Tuy nhiên, Công ty H do không muốn thanh toán đợt cuối cho Công ty chúng tôi nên đã cố tình kéo dài, không chịu ký duyệt hồ sơ quyết toán. Tôi muốn hỏi nếu Công ty H không chịu ký quyết toán thì Công ty tôi có quyền yêu cầu thanh toán giá trị thực hiện đợt cuối không?

Trả lời:

Theo bạn trình bày thì tại hợp đồng các bên có thỏa thuận điều kiện thanh toán đó là các bên phải ký quyết toán toàn bộ công  trình. Như vậy quyết toán công trình là điều kiện cần có để được thanh toán giá trị cuối theo hợp đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp Công ty H cố tình dùng điều kiện này để kéo dài không muốn thanh toán giá trị còn lại thì bạn vẫn có thể yêu cầu  thanh toán giá trị đợt cuối khi công ty bạn hoàn thiện các thủ tục sau đây:

- Công ty bạn cần hoàn thiện hồ sơ quyết toán gửi Công ty H. Khi gửi cần lưu lại tài liệu chứng minh đã gửi đầy đủ hồ sơ quyết toán (Lưu lại giấy báo phát hoặc hồ sơ ký nhận)

- Đặt lịch làm việc với Chủ đầu tư về việc đề nghị quyết toán. Các buổi làm việc cần được lưu lại  thông tin tại các biên bản làm việc cụ thể. 

Khi Công ty bạn đã gửi đầy đủ hồ sơ quyết toán và làm việc về việc quyết toán nhưng hai bên vẫn không thống nhất được các nội dung quyết toán hoặc Công ty A cố tình không ký hồ sơ quyết toán thì Công ty bạn có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết nội dung liên quan.

 

Công ty thu nợ DFC cung cấp dịch vụ tư vấn thu nợ hiệu quả, mọi thắc mắc pháp lý cần tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ, quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 1900 6213 hoặc gửi thư về địa chỉ email:thunodfc@gmail.com.

bám trái
bảm phải