Khách nợ đang phải thụ án bởi một bản án hình sự

bám trái dưới bám trái dưới bám trái 2
bảm phải Dưới bám phải ảnh phải dưới