Khách nợ đang phải thụ án bởi một bản án hình sự

bám trái
bảm phải