Khái quát chung biện pháp thu nợ khó đòi của DFC

Trong quá trình thu nợ khó đòi, DFC sử dụng linh hoạt và tổng hợp các biện pháp khác nhau để đảm bảo thu hồi nợ nhanh và hiệu quả

Biện pháp thu nợ khó đòi là những nghiệp vụ DFC sử dụng để tác động, gây sức ép buộc khách nợ phải thực hiện thanh toán nợ cho chủ nợ.

khái quát chung biện pháp thu nợ

Trong quá trình thu hồi nợ, công ty thu nợ DFC sẽ triển khai, áp dụng nhiều các biện pháp thu hồi nợ khác nhau, tùy từng trường hợp, tùy theo đối tượng khách nợ để áp dụng cho phù hợp, hiệu quả.

Có những khách nợ, DFC chỉ cần sử dụng biện pháp thương lượng là họ sẽ chủ động thực hiện thanh toán. Tuy nhiên có những doanh nghiệp, công ty DFC phải kết hợp rất nhiều các biện pháp như vừa gây sức ép, vừa thương lượng đàm phán, phối hợp với cơ quan chức năng, cưỡng chế thi hành án… thì mới thu hồi nợ được.

Tuy nhiên, trước khi DFC thực hiện một biện pháp thu hồi nợ cho một trường hợp cụ thể; DFC phải dựa vào bốn (04) yếu tố sau:

Giá trị pháp lý của hồ sơ công nợ,

Khả năng tài chính của khách nợ,

Thiện chí thanh toán của khách nợ,

Theo mục đích, yêu cầu của khách hàng(chủ nợ).

Công ty thu nợ DFC tự tin với các biện pháp thu nợ của mình là sẽ thu nợ thành công nếu như khách nợ có khả năng tài chính và hồ sơ công nợ đảm bảo giá trị pháp lý.

Trường hợp ngược lại, khi DFC đã sử dụng đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ thu nợ mà vẫn không thể thu hồi được thì có lẽ khách nợ đã rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán và chuẩn bị phá sản.

Các biện pháp thu nợ khó đòi của DFC bao gồm các biện pháp sau:

Thương lượng đàm phán,

Thông qua tố tụng tại Tòa án, Trung tâm TTTM,

Thi hành án,

Cơ quan chức năng: Thanh tra, Công An, ngôn luận, cơ quan cấp trên khác..

Tóm lại, mặc dù có rất nhiều biện pháp thu nợ khó đòi khác nhau, nhưng trước khi áp dụng một hoặc nhiều biện pháp thu hồi nợ cho từng vụ việc cụ thể thì công ty thu nợ DFC phải tiến hành xác minh, đánh giá khách nợ rất thận trọng và rõ ràng 

bám trái
bảm phải