Khái quát về nợ thi hành án

  • Thực trạng việc thi hành án để thu nợ ở nước ta hiện nay

    Thực trạng việc thi hành án để thu nợ ở nước ta hiện nay

    Thi hành án để thu nợ từ lâu nay đã không được các doanh nghiệp lựa chọn bởi tính khả thi và khả năng giải quyết thành công của nó. Với tỷ lệ thi hành án trung bình hàng năm đạt khoảng 10%/tổng số tiền phải thi hành đã cho thấy khả năng thi hành án thành công ở Việt Nam là rất thấp.

  • Những khó khăn trong việc đòi nợ qua thi hành án

    Những khó khăn trong việc đòi nợ qua thi hành án

    Các chủ nợ-người được thi hành án cảm thấy nản chí và e ngại khi phải thực hiện đòi nợ qua cơ qua thi hành án vì tính hiệu quả và thời gian thu hồi. Cho nên nhiều người được thi hành án mặc dù đã có bản án, quyết định thắng kiện trong tay nhưng họ không lựa chọn công tác thu hồi nợ qua cơ quan Thi hành án. Dưới góc nhìn của đơn vị chuyên giải quyết thu hồi công nợ thông qua cơ quan thi hành án, DFC đưa ra một số nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến án khó thi hành như sau:

1
bám trái
bảm phải