Khi Doanh nghiệp của bạn đang có công nợ khó đòi.

Doanh nghiệp của bạn đang vướng mắc về nợ khó đòi, cần có phương án để xử lý triệt để, một trong những phương án đó là phối hợp với một đơn vị thứ ba chuyên thu hồi nợ. Tại sao bạn không lựa chọn chúng tôi ?

 
 

 ·Chúng tôi luôn theo dõi và bám sát được nguồn tài chính Khách nợ của Quý khách

·Chúng tôi sẽ hạn chế rủi ro một cách tối đa về mặt tài chính cho Quý khách

·Không thu hồi được khoản nợ Quý khách không phải trả bất kỳ một khoản phí nào

·Nếu Quý khách vẫn chưa tin tưởng để hợp tác thì Quý khách cũng được Luật sư chúng tôi phân tích, tư vấn miễn phí để hoàn thiện tính pháp lý hồ sơ công nợ.

bám trái
bảm phải