Khi nào cần khởi kiện:

Khi nào cần khởi kiện, điều kiện khởi kiện

 

 

- Khi hồ sơ sắp hết thời hiệu khởi kiện

Thời hiệu khởi kiện đó là khoản thời gian mà pháp luật quy định đương sự có quyền khởi kiện tại cơ quan Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, khi hết thời hiệu khởi kiện các bên không còn có quyền khởi kiện nữa. Do vậy, khi nhận được hồ sơ khởi kiện nếu nhận thấy hồ sơ đã sắp hết thời hiệu khởi kiện DFC sẽ tiến hành hoàn tất hồ sơ khởi kiện giúp khách hàng nhằm bảo vệ một cách tốt nhất quyền lợi cho khách hàng.

- Khách nợ cố tình không hợp tác, thiện chí làm việc cũng như thanh toán:

Trong quá trình giải quyết khách nợ có các biểu hiện như: trốn tránh không làm việc, có thái độ thách thức bất cần trong quá trình làm việc, cố tình đưa ra nhiều lý do để không tiến hành thanh toán nợ ... KHi đó buộc chúng ta phải nhờ sự can thiệp của cơ quan Tòa án

-Khách nợ cam kết thanh toán rất nhiều nhưng không thực hiện:

Trong quá trình làm việc thu hồi nợ mặc dù đã nhiều lần làm việc, khách nợ đã hứa hẹn thanh toán nhưng khách nợ đã không tiến hành thanh toán theo đúng như cam kết.

- Khách nợ cố tình không muốn ký các hồ sơ tài liệu cần thiết để hình thành nên công nợ.

Mặc dù đã nhiều lần làm việc nhưng khách nợ tỏ ra không hợp tác, không ký các văn bản trong quá trình làm việc đàm phán thương lượng khi đó chúng ta cũng nên cân nhắc đưa vụ việc giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền

bám trái
bảm phải