Khi nào nên thuê dịch vụ thu nợ chuyên nghiệp ?

Trước khi quyết định sử dụng dịch vụ thu nợ của đơn vị thu nợ chuyên nghiệp tại DFC, khách hàng nên cân nhắc các yếu tố khách quan và chủ quan sau:

 

1. Khách hàng nên sử dụng dịch vụ thu nợ Công ty DFC khi phát sinh các yếu tố chủ quan sau:

- Sau khi đã trực tiếp tiến hành thu hồi công nợ, đánh giá các yếu tố hình thành nên công nợ và tự nhận thấy bản thân doanh nghiệp mình không thể trực tiếp thu nợ được mà cần phải nhờ đến đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thu nợ;

- Dự kiến khoảng thời gian có thể tự thu hồi nếu không sử dụng dịch vụ thu nợ chuyên nghiệp;

- Được cấp trên đồng ý về mặt chủ trương kế hoạch để sử dụng dịch vụ thu nợ chuyên nghiệp chưa (nếu có)

- Quý khách hàng đã sẵn sàng cân đối chi phí để có thể chi trả cho đơn vị thực hiện dịch vụ thu nợ chuyên nghiệp hay chưa?

- Phương án hạch toán chi phí thuê sau khi sử dụng dịch vụ thu nợ chuyên nghiệp sẽ như thế nào;

- Cân nhắc đến yếu tố quan hệ với bạn hàng để có thể trao đổi lưu ý hướng giải quyết khi đặt vấn đề sử dụng dịch vụ thu nợ với đơn vị thu nợ chuyên nghiệp. Khi nhờ tới sự giải quyết của đơn vị thứ ba có thể mối quan hệ giữa khách hàng và khách nợ sẽ bị ảnh hưởng;

2.Khách hàng nên sử dụng dịch vụ thu nợ Công ty DFC khi phát sinh các yếu tố khách quan sau:

- Sau khi đã tiến hành hết các biện pháp nghiệp vụ thu nợ mà doanh nghiệp hiện có nhưng Khách nợ vẫn cố tình không làm việc, liên lạc nhiều lần nhưng không được.

 - Khách nợ có dấu hiệu chiếm dụng vốn, cam kết thanh toán nhưng không thực hiện hoặc thanh toán với giá trị rất nhỏ khi đó khách hàng nên nghĩ đến việc nên sử dụng dịch vụ thu nợ chuyên nghiệp;

- Khách nợ có biểu hiện trốn tránh không hợp tác, không ký bất kỳ hồ sơ chứng từ nào liên quan đến công nợ như không ký đối chiếu công nợ, không kỹ các văn bản để xác nhận về hồ sơ công nợ.

- Hồ sơ vụ việc đang còn tranh chấp về nghĩa vụ hợp đồng, chất lượng hàng hóa dịch vụ cung cấp, số nợ... thì các Công ty thu nợ chuyên nghiệp khi thực hiện dịch vụ thu nợ bên cạnh việc thu nợ còn có thể giúp bạn thực hiện công việc hoàn thiện hồ sơ này.

Khi khách hàng cân nhắc kỹ các yếu tố chủ quan, khách quan nói trên chắc chắn khách hàng sẽ đưa ra được một quyết định đúng đắn trong việc có nên sử dụng dịch vụ thu nợ chuyên nghiệp để thay cho doanh nghiệp mình thu hồi công nợ hay không.

bám trái
bảm phải