Khi nào phải thương lượng hòa giải

Tiến hành thương lượng hòa giải, điều kiện khi tiến hành thương lượng hòa giải

- Khi hồ sơ vụ việc còn yếu và thiếu về pháp lý: 

Trong một số trường hợp khi hồ sơ vụ việc của khách hàng chuyển đến DFC còn rất yếu và thiếu về mặt pháp lý như không có đối chiếu công nợ, thời hiệu khởi kiện đã hết, trong một số trường hợp còn thiếu biên bản thanh lý quyết toán hợp đồng trong khi điều kiện thanh toán theo hợp đồng cần phải có những tài liệu này mới có thể đáp ứng được điều kiện thanh toán, Hồ sơ còn nhiều những thiếu sót vướng mắc cần được hai bên đàm phán thương lượng để giải quyết

Trong quá trình làm việc, bằng khả năng đàm phán thương lượng thuyết phục của mình, DFC sẽ giúp khách hàng bổ sung khắc phục những thiếu sót của hồ sơ, đảm bảo có thể bảo vệ yêu cầu đề nghị thanh toán của khách hàng tốt nhất trong trường hợp vụ việc phải đưa ra giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện về mặt pháp lý không những có thể bảo đảm gây sức ép tại cơ quan thẩm quyền mà còn có thể tạo điều kiện gây sức ép trong quá trình đàm phán thương lương tiếp theo khi giải quyết vụ việc.

- Trong thời gian gần đây khách nợ vẫn thanh toán:

Khi nhận hồ sơ từ khách hàng, nghiên cứu hồ sơ và nhận thấy trong thời gian gần đây khách nợ vẫn có thiện chí trong việc thanh toán, điều đó chứng tỏ khách nợ là đối tượng vẫn có thể tiến hành đàm phán thương lượng có hiệu quả. Khi đó DFC với tư cách là đơn vị thu nợ chuyên nghiệp, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kỹ năng có thể gây sức ép tốt hơn buộc khách nợ thanh toán

- Khách nợ đang hứa trả tiền vì đang chờ một nguồn thu khác.

Khi tiến hành đàm phán thương lượng, trường hợp khách nợ nêu quan điểm đề nghị chờ đợi thêm một thời gian để chờ nguồn thanh toán từ một nguôn khác và trong quá trình xác minh thực tế xác định nguồn đó là có thực, thì việc đàm phán thương lượng dãn thời gian thanh toán công nợ để khách nợ có thể có nguồn để thanh toán là điều rất cần thiết.

- Quan hệ giữa chủ nợ và khách nợ vẫn rất tốt đẹp:

Việc đòi nợ tại DFC có những đặc thù nhất định so với các đơn vị thu hồi nợ khác, DFC luôn luôn mong muốn duy trì được mối quan hệ bạn hàng tốt đẹp giữa chủ nợ và khách nợ. Do đó biên pháp đàm phán thương lượng luôn được DFC ưu tiên áp dụng trong quá trình thu hồi công nợ 

Đảm phán thương lượng là một trong những biện pháp thu hồi nợ tại DFC, tuy nhiên khi nghiên cứu hồ sơ đối với từng vụ việc cụ thể DFC phải tiến hành nghiên cứu cân nhắc để chọn ra một cách thức biện pháp phù hợp nhất.

bám trái
bảm phải