Khởi kiện hiệu quả khi nào

Để giải quyết việc khởi kiện nhanh chóng,hiệu quả. Ngoài 3 yếu tố quan trọng đó là: tính pháp lý của hồ sơ, năng lực của người tham gia tranh tụng, sự phối hợp tác nghiệp với Tòa án. Người khởi kiện cần linh hoạt trong việc xác định mục đích và yêu cầu khởi kiện.

 

Một cách giải quyết nhanh và hiệu quả nhất khi tham giá  tố tụng là các bên có thể hòa giải thành được tại Tòa. Để làm được điều này, trong quá trình làm việc tại tòa như lấy lời khai, đối chất...hai bên tránh gây ra sự căng thẳng cho nhau, duy trì thương lượng đàm phán như trước lúc chưa khởi kiện. Đặc biệt là vấn đề lợi ích kinh tế hai bên phải dung hòa được (theo yêu cầu khởi kiện) và dẫn đến sự chấp thuận của hai bên.

Có như vậy việc hòa giải thành tại Tòa sẽ đạt kết quả nhanh nhất, điều đó giúp chúng ta rút ngắn được thời gian khởi kiện để chuyển sang giai đoạn thi hành án.

 

bám trái
bảm phải