Khởi kiện ra Tòa án có thương lượng đàm phán được không?

Ngày nay có quá nhiều tranh chấp phải giải quyết bằng con đường tố tụng tại Tòa án hoặc Trung tâm Trọng tài thương mại. Một điều đáng bàn cho các bên phải giải quyết bằng phương pháp này là các bên không thể nối lại đàm phán với nhau được bởi vì quan hệ đối tác đã bị ảnh hưởng, uy tín của hai bên đã bị phương hại

Khởi kiện ra Tòa án là một trong những biện pháp thu nợ mà rất nhiều doanh nghiệp sử dụng trong đó có Công ty DFC chúng tôi. Chúng ta không thể phủ nhận được tính hiệu qủa của nó, tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp khi sử dụng biện pháp này thì kết quả lại không như ý muốn vì mất nhiều chi phí, tốn công sức và thời gian trong quá trình tố tụng. Một trong những nguyên nhân gây nên đó chính là các bên không thể thương lượng với nhau khi đã giải quyết bằng Tòa án

Ngày nay có quá nhiều tranh chấp phải giải quyết bằng con đường tố tụng tại Tòa án hoặc Trung tâm Trọng tài thương mại. Một điều đáng bàn cho các bên phải giải quyết bằng phương pháp này là các bên không thể nối lại đàm phán với nhau được bởi vì quan hệ đối tác đã bị ảnh hưởng, uy tín của hai bên đã bị phương hại.

Là một đơn vị thu nợ chuyên nghiệp, DFC luôn xác định đàm phán thương lượng là chìa khóa để mở tất cả các cánh cửa của các quan hệ giao dịch xung đột phát sinh. Nên cho dù DFC có lựa chọn giải quyết tranh chấp (thu nợ) bằng tố tụng, nhưng trong quá thực hiện nghiệp vụ của mình DFC vẫn kết hợp được việc thương lượng đàm phán với việc giải quyết tại Tòa để thu hồi nợ.

Việc kết hợp đàm phán và tố tụng này không phải nhân viên thu nợ, luật sư thu nợ hay công ty thu nợ nào cũng dễ để làm được. Đó là bí quyết để mang lại kết quả thu nợ thành công của DFC trong suốt 10 năm thực hiện dịch vụ thu nợ đến nay.

bám trái
bảm phải