Ký hợp đồng công ty con khởi kiện công ty mẹ để thu hồi nợ

Khi khởi kiện đòi nợ, chúng ta chỉ lựa chọn đối tượng có thẩm quyền và có khả năng tài chính để khởi kiện. Tuy nhiên, không phải việc lựa chọn đó lúc nào cũng theo như ý chúng ta.

Trong thực tế, rất nhiều khách hàng không thể thu được nợ vì công ty con không còn hoạt động và không có khả năng thanh toán nợ trong khi đó công ty mẹ thì rất lớn mạnh và có tiềm năng. Khi ký kết và thực hiện hợp đồng, do nhiều nguyên nhân khác nhau các công ty lớn (công ty mẹ) thường giao cho đơn vị thành viên đứng ra ký kết hợp đồng để thực hiện một gói thầu hoặc xây dựng một dự án nào đó.

Khi phát sinh tranh chấp, về mặt pháp lý, người đứng ra ký kết hợp đồng-công ty con phải chịu trách nhiệm toàn bộ các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng kinh tế đã giao kết.  Nếu bình thường, công ty con có đủ thầm quyền và năng lực tài chính sẽ không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, thực trạng ở Việt Nam các công ty con hầu hết chỉ là tồn tại trên danh nghĩa pháp lý còn khả năng và năng lực thực tế thì không có. Tất cả mọi vấn đề phát sinh liên quan đến giải quyết tranh chấp phải phụ thuộc vào công ty mẹ hoặc phải xin ý kiến trước khi thực hiện. Chúng ta có thể khởi kiện sẽ thắng kiện, nhưng chúng ta có thể thi hành án và buộc họ phải thực hiện theo bản án đó không lại là một vấn đề không dễ giài quyết.

Do vậy, nếu chúng ta lựa chọn giải pháp khởi kiện công ty con ra Tòa để thu nợ đó là một biện pháp không mang lại kết quả cao nhất. Để tránh trường hợp kết quả của việc khởi kiện chỉ là một bản án, một "tờ giấy" không hơn; buộc chúng ta phải lựa chọn phương án khởi kiện hiệu quả hơn.

Với kinh nghiệm và năng lực của các chuyên viên pháp lý DFC, chúng tôi sẽ đánh giá hồ sơ pháp lý, vụ việc, tìm phương án để có thể khởi kiện công ty mẹ, có như vậy việc giải quyết và thu hồi nợ được nhanh và thuận lợi.

Khi nghiên cứu đánh giá hồ sơ, việc đầu tiên chúng ta phải xem xét trên ba yếu tố sau:

-             Công ty con thành lập là căn cứ vào quyết định của công ty mẹ

-             Công ty con hạch toán, báo cáo doanh thu phụ thuộc vào công ty mẹ

-             Công ty con không có tài sản độc lập

              nếu các yếu tố này đảm bảo, chúng ta được quyền lựa chọn công ty mẹ để khởi kiện.

Trường hợp không đảm bảo có đủ các yếu tố trên, trước khi khởi kiện chúng ta phải có nghiệp vụ để bổ sung hoàn thiện giá trị pháp lý với mục đích ràng buộc trách nhiệm giải quyết tranh chấp cũng như nghĩa vụ thanh toán thuộc về công ty mẹ.

Căn cứ pháp lý rõ ràng chứng minh trách nhiệm thuộc công ty mẹ, lúc đó chúng ta quyết định khởi kiện. Có như vậy việc khởi kiện chúng ta nhanh chóng và việc thu hồi nợ đạt hiệu quả.

bám trái
bảm phải